ChristenUnie stemt tegen Aanpassingswet BES

2008_Ortega_610_RubenTimman_1dinsdag 09 maart 2010 20:00

De ChristenUnie wil invoering van Nederlandse wetgeving op de BES-eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, beperken tot datgene wat gemeenschappelijk overeengekomen is. Daarom heeft de fractie tegen de zogenaamde Aanpassingswet openbare lichamen gestemd: omdat onderdelen hiervan tegen die gemaakte afspraak ingaan. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn: ,,Deze eilanden worden nu wetten opgedrongen zonder dat hierover overleg is geweest. De afspraak is altijd geweest dat we rekening zouden houden met de eigenheid, schaalgrootte en cultuur van de eilanden.”

Het gaat om wetgeving op ethisch terrein zoals abortus, euthanasie en het homohuwelijk. De ChristenUnie is verontwaardigd dat in het proces van staatkundige hervorming van de Nederlandse Antillen nauwelijks rekening wordt gehouden met de cultuurverschillen tussen Nederland en de BES-eilanden in het overzeese gebied. Ortega-Martijn: ,,Deze onderwerpen liggen zeer gevoelig op de BES-eilanden en kunnen daar niet op een meerderheid rekenen. Door deze dwingend in wetgeving op te leggen wordt het toch al fragiele proces van staatkundige hervorming onnodig op scherp gezet. Dit maakt behoorlijke inbreuk op het principe dat de opneming van de eilanden in het land Nederland een tweezijdig proces behoort te zijn. Ik vind deze gang van zaken getuigen van weinig respect.”

Voorafgaande aan de stemming legde Ortega namens de ChristenUniefractie de volgende stemverklaring af:

,,Voorzitter,
De fractie van de ChristenUnie zal tegen de amendementen stemmen op de stuknummers 31959, nummer 24 (over levensbeëindiging op verzoek); nummer 25 (over de afbreking van zwangerschap) en 23 (over de huwelijkswetgeving).
In het onderhandelingsproces met de BES-eilanden is steeds aan de orde geweest dat niet zomaar alle Nederlandse wetgeving op de BES-eilanden van toepassing kan worden verklaard. Hiermee zou rekening worden gehouden door zowel in staatkundige zin als in materiële zin in aparte wetgeving te voorzien die voor de nabije toekomst op deze eilanden van kracht zal zijn. Dit proces zou gebeuren in goed overleg met de eilanden, rekeninghoudend met onder andere de eigenheden, schaalgrootte en cultuur van de eilanden. Het is tegen de geest van deze afspraken in om op belangrijke ethische punten – daar behoren de bovenvermelde onderwerpen toe – daarvan af te wijken. De ChristenUnie vindt het getuigen van weinig respect dat met deze amendementen wetgeving wordt opgelegd waar deze eilanden niet op zitten te wachten. Dit maakt behoorlijke inbreuk op het principe dat de opneming van de eilanden in het land Nederland een tweezijdig proces behoort te zijn en zet de verhouding weer onnodig op scherp.''

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stemt tegen Aanpassingswet BES'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > maart