ChristenUnie bundelt krachten christenen

08-11-2003 23:35 08-11-2003 23:35

André Rouvoet presenteert ChristenUnie nieuwe stijl op partijcongres in Ede

Het partijcongres van de ChristenUnie in Ede stond in het teken van de presentatie van de Permanente Campagne. De ChristenUnie is onlangs gestart met het formeren van netwerken van maatschappelijke organisaties en kerken rond actuele politieke thema’s om gezamenlijk in actie te komen: de ChristenUnie nieuwe stijl. De partij smeedde al coalities met het Leger des Heils, De Hoop, Het Scharlaken Koord, Victory Outreach en vele andere organisaties. Partijleider André Rouvoet is blij met die ontwikkeling: “We hebben een centrum-rechts kabinet met een christen-democratische invloed en een minister-president die zich er niet voor schaamt de naam van God te noemen. Daar ben ik oprecht dankbaar voor. Maar dat is niet genoeg. De ChristenUnie is nodig. Om het verhaal van gewone mensen met hun dagelijkse problemen in te brengen in het politieke debat. Om de mensen zèlf in Den Haag te brengen. Dat hebben we gedaan met ex-drugsverslaafden en ex-prostituees en de hulpverleningsorganisaties. Het is nog maar een begin. Christenen samenbrengen en mobiliseren. Krachten bundelen en in beweging komen. Samen bouwen aan een samenleving naar bijbelse waarden. De ChristenUnie neemt daarin het voortouw, want zo’n samenleving is goed voor iedereen!”.

Het Nederlands Dagblad publiceerde een paginagroot artikel met de kop ChristenUnie in voetspoor SP. Rouvoet ziet grote verschillen: “De ChristenUnie is uitgesproken christelijk, consistent en constructief. Dat kun je van de SP niet zeggen”. Maar ook overeenkomsten: “Niet de Haagse agenda dicteert ons doen en laten. De ChristenUnie leeft op bij debatten in het land, gebedssamenkomsten, manifestaties en werkbezoeken. Daar ligt ons hart. Daar ligt onze kracht. Dicht bij God en dicht bij mensen. En dus verstopt de fractie zich niet onder de Haagse stolp”.

Rouvoet: “Een sterkere oriëntatie op wat er in de samenleving leeft en op gezamenlijke actie met maatschappelijke organisaties betekent niet dat we het politieke handwerk verwaarlozen. Integendeel: juist door die gerichtheid op wat er onder mensen leeft, zijn we beter in staat om ons ambacht als christen-politici uit te oefenen”. Maar ook: “Onze fractie is een gideonsbende geworden. We kunnen niet op de oude voet verdergaan en doen alsof er niets gebeurd is. We moeten onszelf de vraag stellen: in welk debat hebben we een onderscheidende inbreng, een toegevoegde waarde?”
Labels
André Rouvoet
Congres
Partij

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie bundelt krachten christenen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.