Lijsttrekkercampagne voor Europa

12-12-2003 10:30 12-12-2003 10:30

Congres ChristenUnie maakt op 24 januari 2004 keuze voor nummer 1

De ChristenUnie kiest voor een lijsttrekkercampagne om uit te maken wie straks de gecombineerde lijst met de SGP gaat aanvoeren. De campagne gaat tussen zittend Europarlementariër, tevens fractievoorzitter, Hans Blokland en Peter van Dalen, in het dagelijks leven werkzaam als plaatsvervangend directeur-hoofdinspecteur Luchtvaart bij de Inspectie Verkeer & Waterstaat. De kandidaten presenteren zich in januari met een regiotour aan de kiesverenigingen. Daarna zal op 24 januari het congres de definitieve keus maken.


v.l.n.r. Henk van Rhee (directeur Landelijk Bureau), Thijs van Daalen (voorzitter), Peter van Dalen (kandidaat-lijsttrekker) en Hans Blokland (kandidaat-lijsttrekker)

Peter van Dalen (l) in gesprek met journalist


Het bestuur heeft, na lezing van het verslag van de Selectiecommissie kandidaatstelling en gehoord hun toelichting, besloten de afweging tussen continuïteit en vernieuwing over te laten aan het congres van de partij. Dit mede tegen de achtergrond van de in de partij levende wens om meer openheid en transparantie te krijgen rond kandidaatstelling.

Advies Selectiecommissie
Het bestuur wijkt met deze procedure af van het advies van de Selectiecommissie. Deze commissie heeft vooral vernieuwing en verjonging van de fractie zwaar laten wegen. Op die basis was het advies van de commissie om Peter van Dalen lijsttrekker te maken en ook de volgende vier plaatsen door nieuwe mensen te laten bezetten. Het bestuur meent echter, dat daarmee wellicht inhoud en continuïteit tekort gedaan zouden kunnen worden. Aan het advies van de commissie om ook jongeren en vrouwen een plaats bij de eerste tien te geven is in het bestuursvoorstel ruimschoots tegemoet gekomen. Zie hiervoor de bijlagen bij dit bericht met de CV’s van de kandidaten.

Gecombineerde lijst met de SGP
Met de SGP is overeengekomen een gecombineerde lijst van in totaal 20 kandidaten in te dienen. Dit betekent, dat maximaal 10 plaatsen voor de ChristenUnie beschikbaar zijn. Over de bezetting van deze plaatsen en de volgorde beslist het Uniecongres. Wat de ChristenUnie betreft krijgen alleen kandidaten, die daadwerkelijk zitting in het Europese Parlement willen nemen, een plaats op de lijst. Het fenomeen lijstduwer, wel op de lijst maar niet verkiesbaar, komt op deze lijst niet voor.

Lijst
Het bestuur van de ChristenUnie stelt aan het congres onderstaande lijst voor:

1 en 2 Hans Blokland / Peter van Dalen
3. Rijk van Dam
4. Hans van Dijk
5. Ruud van Eijle
6. Heleen van den Berg
7. Nadine de Roode
8. Jochem Pleijsier
9. Leon Meijer
10. Jan Harm Boiten
11. Johannes de Jong
12. Ronald Dijksterhuis
13. Jitse Doornbos
14. Martijn van Meppelen Scheppink
15. Reinier Koppelaar
16. Andries van den Berg
Labels
Congres
Partij

« Terug

Reacties op 'Lijsttrekkercampagne voor Europa'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2003 > december

Geen berichten gevonden