ChristenUnie Nunspeet wil Kwaliteitskamer

donderdag 19 februari 2004 21:15

 
Is er sprake van vriendjespolitiek en willekeur in de gemeente Nunspeet? Fractievoorzitter Gert van den Berg van de ChristenUnie weet het niet: “Er bestaan blijkbaar twijfels over de integriteit van politici en bestuurders en ambtenaren en dat is reden genoeg om een aantal maatregelen voor te stellen, want hun integriteit mag niet ter discussie staan”. Van den Berg bepleit de instelling van een Kwaliteitskamer: “Dat is een actiepunt uit ons Verkiezingsprogramma 2002-2006. Systematisch en structureel toezicht op het werk van ambtenaren geeft de raad een betrouwbaar inzicht in hun functioneren en behoedt ons voor incidentenpolitiek”. Maar dat is niet het belangrijkste: “Een onafhankelijke Kwaliteitskamer moet het willekeurgevoel bij burgers wegnemen. Het vertrouwen moet hersteld worden”.
 
In Nunspeet wordt er gewerkt aan de totstandkoming van een Rekenkamer.  Daarmee is het onafhankelijke toezicht en de onafhankelijke rapportage over financiële en juridische zaken binnen de gemeentelijke organisatie goed geregeld. Wat echter volgens de ChristenUnie-fractie ontbreekt is toezicht op de dienstverlening door ambtenaren. Van den Berg wil dat ook aanpakken: “In de eerste plaats moet de Kwaliteitskamer de criteria formuleren waaraan de dienstverlening moet voldoen en in de tweede plaats toetsen of de uitvoering daaraan voldoet”. Hij is nuchter: “Er is een cultuur- en mentaliteitsverandering nodig en die bewerk je niet met de instelling van een Kwaliteitskamer, maar we moeten ergens beginnen. Een Kwaliteitskamer kan een belangrijke bijdrage leveren aan een klimaat van openheid en eerlijkheid, verantwoording nemen en verantwoording afleggen”.
 
Gert van den Berg kijkt niet alleen naar de ambtelijke diensten: “Ik vind dat we in de eerste plaats naar onszelf moeten kijken. Een christen-politicus moet aanspreekbaar zijn op z’n handelen en altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen. Daarom hebben we het adres meldpuntintegriteit@nunspeet.christenunie.nl in gebruik genomen. Daar kunnen burgers die teleurgesteld zijn in ‘onze’ mensen hun verhaal kwijt. Als iemands geloofwaardigheid ter discussie komt te staan, kan dat in het uiterste geval betekenen dat hij of zij zijn zetel ter beschikking moet stellen. Het gezag van de overheid is in het geding”.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Nunspeet wil Kwaliteitskamer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > februari

Geen berichten gevonden