ChristenUnie: Koolzaad weer op Flevolandse kaart

07-04-2004 12:01 07-04-2004 12:01

Accijnsvrijstelling voorwaarde succes koolzaadolie als biobrandstof

Tijdens een werkbezoek aan de vestiging van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) te Lelystad liet de statenfractie van de ChristenUnie zich informeren over de perspectieven van koolzaadolie als biobrandstof. De ChristenUnie ziet het typisch Flevolandse gewas met name voor dit doel graag terugkeren in Flevoland. De afzonderlijke schakels in de keten van teelt tot afname lijken er te zijn. Veel energie zal gestoken moeten worden in het verbinden daarvan.

Accijnsvrijstelling voorwaarde succes koolzaadolie als biobrandstof
 
Tijdens een werkbezoek aan de vestiging van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) te Lelystad liet de statenfractie van de ChristenUnie zich informeren over de perspectieven van koolzaadolie als biobrandstof. De ChristenUnie ziet het typisch Flevolandse gewas met name voor dit doel graag terugkeren in Flevoland. De afzonderlijke schakels in de keten van teelt tot afname lijken er te zijn. Veel energie zal gestoken moeten worden in het verbinden daarvan.
 
De ChristenUnie is in het voorjaar van 2001 gestart met het schrijven van een eigen landbouwnota die in januari 2002 uitkwam, vooruitlopend op de landbouwnota van de provincie die in 2003 vaste vormen kreeg. In de verkiezingsstrijd sneuvelden alle ingediende moties om de provinciale landbouwnota tot meer daden aan te zetten. De daden werden uiteindelijk verwoord in het actieprogramma landbouw wat begin 2004 werd vastgesteld.

Eén van de concrete plannen die werd uitgewerkt in de landbouwnota van de ChristenUnie betrof de teelt van koolzaad voor biobrandstof. In het werkbezoek aan PPO werden de plussen en minnen tegen het licht gehouden.  Douwe Hollenga van NLTO ging van start met een toelicht op het traject wat werd doorlopen, met als resultaat de momenteel in aanbouw zijnde oliemolen in Groningen. Vervolgens kwam het bedrijf OPEK aan het woord wat de productie van koolzaadolie in Flevoland op gaat pakken. Marcel van der Voort en Gerard Borm van PPO zijn hard bezig om antwoorden te vinden op de nog openstaande vragen.

In Kyoto is besloten om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Bovendien heeft de EU zichzelf tot doel gesteld om over te schakelen op 2% biobrandstoffen in 2005. Overschakelen op biobrandstoffen is dan noodzakelijk. Een voorwaarde om te kunnen concurreren met fossiele brandstoffen is accijnsvrijstelling. Deze is voor het Groningse initiatief beschikbaar. In Flevoland heeft OPEK een vrijstelling voor 0,5 miljoen liter. Daarvoor is ongeveer 300 hectare koolzaad nodig.  Het saldo van koolzaad lijkt voor de Flevolandse boeren onvoldoende om te kunnen concurreren met andere gewassen. In eerste instantie zal de afzet van koolzaad gezocht moeten worden in het rijdend houden van het wagenpark van de overheid, wat bijvoorbeeld in Venlo al het geval is.
 
Afgesproken werd om de geopperde ideeën uit te werken, om de teelt wel aantrekkelijk te maken. Bovendien zullen ook op Flevolands niveau betrokkenen nog dichter bij elkaar gebracht moeten worden.  De provincie kan haar daadkracht tonen door als eerste koolzaadolie af te gaan nemen. Door de aankoop van een aandeel in de Groningse oliemolen willen de fractie-leden van de ChristenUnie tonen dat dit navolging verdiend in Flevoland.
 
Douwe Hollenga (rechts) van de NLTO overhandigd een aandeel in de Noord-Nederlandse oliemolen aan ChristenUnie-fractievoorzitter Thijs van Daalen (links)

Douwe Hollenga (rechts) van de NLTO overhandigd een aandeel in de Noord-Nederlandse oliemolen aan ChristenUnie-fractievoorzitter Thijs van Daalen (links).
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Koolzaad weer op Flevolandse kaart'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > april

Geen berichten gevonden