Nederlandse en Europese accountant akkoord met declaraties europarlementariërs

11-05-2004 17:12 11-05-2004 17:12

Besturen ChristenUnie en SGP: ‘géén grond voor twijfel over juistheid’
 
De besturen van ChristenUnie en SGP zouden graag zien, dat er een eind kwam aan stemmingmakende berichtgeving over declaraties van hun europarlementariërs. Directe aanleiding voor deze oproep is een voor de eigen parlementariërs diskwalificerend artikel in NRC van dinsdag 11 mei 2004 met beschuldigingen over overtreden van regels en afspraken. Op basis van Nederlandse accountantsverklaringen over juistheid en rechtmatigheid van de declaraties en een verklaring van de accountant van de EDD-fractie - de parlementariërs van ChristenUnie en SGP maken daar deel van uit - menen de betrokken besturen, dat er geen enkele grond is om te twijfelen aan de integriteit van hun europarlementariërs. De reguliere controle door de Europese Rekenkamer sterkt hen in die overtuiging.
 
Als er al discussie zou moeten zijn over dit soort verantwoordingsvragen, dan zou deze volgens de besturen van ChristenUnie en SGP moeten gaan over de spanning en het gebrek aan synergie tussen Europese en nationale regels voor de honorering en vergoedingen van europarlementariërs. De Raad van State heeft zich bij de advisering over de laatste wijziging van het honorarium voor europarlementariërs zelfs afgevraagd of de Nederlandse regeling niet in strijd is met het gemeenschapsrecht.
 
Feiten, interpretaties en commentaren
Voor de besturen van ChristenUnie en SGP is de recente publicatie in het NRC een typisch voorbeeld van de in de huidige mediacultuur veel voorkomende suggestieve vermenging van feiten, interpretaties en commentaar. De feiten rond de declaraties zijn helder en volgens de geldende regels grotendeels ook openbaar. Bekwame, bevoegde en onafhankelijke instanties oordelen daarover. En natuurlijk mogen media daar commentaar op leveren, maar dan wel graag zorgvuldig en zonder personen onnodig in diskrediet te brengen.
 
Nog meer transparantie en duidelijkheid
De besturen van beide partijen zouden graag zien, dat er voor de honorering en onkostenvergoeding van parlementariërs in Europa een even duidelijke en uniforme regeling komt als er voor leden van het Nederlandse parlement bestaat. Er is daarom door de besturen aan de eigen vertegenwoordigers in beide parlementen gevraagd om actie te ondernemen teneinde dit punt op de parlementaire agenda’s te krijgen. De eurofractie heeft dit intussen ook al gedaan. Daarbij moet overigens voorkomen worden, dat de huidige regeling door nog meer bepalingen nog bureaucratischer wordt en meer administratieve rompslomp en discussie veroorzaakt. Europa en degenen die in Europese instellingen verantwoordelijkheid dragen dienen niet op deze manier ter discussie te staan.
Labels

« Terug

Reacties op 'Nederlandse en Europese accountant akkoord met declaraties europarlementariërs'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > mei

Geen berichten gevonden