Brief aan leden van de ChristenUnie

19-05-2004 16:24 19-05-2004 16:24

Aan de leden van de ChristenUnie

 
Amersfoort, 19 mei 2004

 

Geachte heer/mevrouw,
 
In de aanloop naar de Europese verkiezingen is er in de media nogal wat discussie ontstaan
over het declaratiegedrag van de Nederlandse europarlementariërs, waaronder ook de twee vertegenwoordigers van de ChristenUnie. Zo zouden europarlementariërs zich niet gehouden hebben aan een door henzelf in 1999 opgestelde gedragscode voor declaraties. Het doel van die code was om de op onderdelen hoge Europese onkostenvergoedingen op een voor de Nederlandse verhoudingen acceptabel niveau te brengen.
 
Het bestuur van de ChristenUnie is van mening, dat de eigen parlementariërs in ieder geval boven elke twijfel verheven moeten zijn. Het motto van de ChristenUnie in de eurocampagne is tenslotte ‘kies geloofwaardig’. Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven voor een integriteitsonderzoek door een gerenommeerd en onafhankelijk accountantsbureau. De uitkomst daarvan moet ruim voor de verkiezingen duidelijkheid kunnen scheppen in de ontstane discussie.
 
Het bestuur hecht er aan te waarschuwen voor snelle conclusies in deze zaak. De voornaamste reden voor het ingestelde onderzoek bestaat hierin, dat de voortgaande discussie in de media schadelijk is voor de partij en haar vertegenwoordigers in het Europarlement. Ook het campagnevoeren in de aanloop naar 10 juni ondervindt hinder van opgewekte twijfels.
 
Het ingestelde onderzoek richt zich primair op de feiten en het beoordelingskader om die feiten te toetsen op rechtmatigheid en redelijkheid. Op basis van de uitkomst zal het bestuur zich een oordeel vormen over de gedane suggesties van onregelmatigheden. Vastgesteld dient te worden, dat de vertegenwoordigers van de ChristenUnie zich op een correcte manier hebben gehouden aan de geldende regelgeving en gedragscode en tevens geprobeerd hebben de schijn van onregelmatigheden te voorkomen.
 
Fractievoorzitter en lijsttrekker Hans Blokland stemt in met het door het bestuur gestarte onderzoek. Hij heeft zijn volledige medewerking toegezegd en zegt de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. Ook wat hem betreft dient de integriteitsdiscussie zo snel mogelijk tot een eind te komen. 
 
Over de uitkomsten van het onderzoek en het daarop te baseren bestuursstandpunt zullen we u zo spoedig als mogelijk informeren. Dat willen we graag doen op de snelste en minst kostbare manier via www.christenunie.nl. Daarnaast verwachten we, dat ook de media zelf de bevindingen zullen willen doorgeven.
 
Voor eventuele vragen en nadere toelichting kunt u – na het Hemelvaartsweekend – bellen met het landelijk bureau, telefoon 033 – 4226969.
 
Met vriendelijke groet,
namens het Landelijk Bestuur
                                         
Thijs van Daalen, voorzitter                               
 
Bert Groen, vice-voorzitter
 
Labels
Congres

« Terug

Reacties op 'Brief aan leden van de ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > mei

Geen berichten gevonden