ChristenUnie Amersfoort stelt vragen over casino

05-04-2004 15:10 05-04-2004 15:10

Door Hans van Daalen, fractievoorzitter ChristenUnie Amersfoort

Kort geleden heeft ChristenUnie Amersfoort het college een vraag gesteld over de mogelijke komst van een casino in het Eemcentrum. Zij vroeg naar de mening van het college ten aanzien van een mogelijke vestiging van een casino, gokhal of speelautomatenhal in het Eemcentrum mede gelet op de (andere) laagdrempelige functies die er zullen komen.

Die vraag kwam niet uit de lucht vallen. Er wordt momenteel hard gewerkt aan de plannen voor het Eemcentrum. Het Eemcentrum moet verschijnen aan de overkant van het spoor, gezien vanaf het stadhuis. Allerlei verschillende voorzieningen moeten er een plek krijgen. En het is een hele opgave om tot de juiste invulling te komen. Enerzijds een aantal culturele en andere voorzieningen, anderzijds een aantal economische dragers. Naar de mening van de ChristenUnie kan het niet zo zijn dat deze economische dragers er louter toe dienen om de financiën rond te krijgen en dat er vervolgens niet meer naar de functie ervan wordt gekeken. De indruk bestaat echter dat dit wel het geval is.

Zo bereiken de ChristenUnie-fractie steeds vaker berichten over de mogelijke vestiging van een casino annex speelautomaten-  en gokhal in het Eemcentrum. De ChristenUnie zou zich hier absoluut niet in kunnen vinden. In het concept van het Programma van Eisen, dat nu in de inspraakfase is, wordt er niet over gesproken. Daarnaast is er op dit moment geen casino in Amersfoort en is niet gebleken dat er behoefte aan is. De fractie wijst er in dit verband op dat het probleem van de gokverslaving groeiende is. Maar de overheid lijkt dat nog niet te beseffen. Zij laat het tot nu toe afweten als het gaat om de bestrijding en voorkoming ervan. Dit terwijl de gevolgen van gokverslaving vaak ingrijpend zijn en verder gaan dan veelal verondersteld wordt (zie bijlage van het Jellinekinstituut over financiële, lichamelijke, sociale, studie- en  werkproblemen).

De reactie van het college is teleurstellend:

‘Het college staat kritisch tegenover de vestiging van een voorziening als een casino, gokhal of speelautomatenhal in het toekomstige Eemcentrum, maar wil de mogelijkheid hiervan niet op voorhand uitsluiten.
Mocht het college een dergelijk verzoek van marktpartijen krijgen, dan realiseert het zich terdege dat, mocht al tot medewerking besloten worden, aan die vestiging stringente randvoorwaarden moeten worden gesteld. Daarbij moet dan ook gekeken worden naar de relatie met aanwezige voorzieningen in de stad en de afstemming op de andere voorzieningen in het Eemcentrum. Een dergelijk verzoek heeft ons echter nog niet bereikt.’

Men staat er kritisch tegenover, maar wil niets uitsluiten. Dat klinkt de ChristenUnie-fractie in de oren alsof de financiën uiteindelijk toch de doorslag kunnen geven. Wij willen dat voorkomen. Bovendien moeten we niet afwachten tot “een dergelijk verzoek ons bereikt”. We moeten als gemeente vóór dat moment bepalen wat we willen.

Binnenkort zal het programma van eisen voor het Eemcentrum opnieuw in de raad op de agenda staan. We zullen dan via een motie proberen om de raad hierover een uitspraak te laten doen. En dat zou best eens kunnen gaan lukken. Gezien de positieve reacties van verschillende partijen op onze vraag, zie ik de stemming met vertrouwen tegemoet.

Lees de bijlage bij de schriftelijke vragen van de ChristenUnie

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Amersfoort stelt vragen over casino'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > april

Geen berichten gevonden