Boeren klokkenluider ChristenUnie geridderd

maandag 03 mei 2004 12:21

Door: Frank Visser

De heer Van de Geest, voorzitter van de ChristenUnie Coevorden is op 29 april benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Als een ware klokkenluider heeft hij zich sinds begin jaren ‘90 beziggehouden met onderzoek naar de oorzaken van de vervuiling van het oppervlaktewater. Waar de boeren vaak de schuld kregen voor de watervervuiling, was hij ervan overtuigd, dat het probleem heel ergens anders ligt. De riooloverstorten en de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn de grote boosdoeners. Om dit aan te tonen richtte hij met een aantal boeren de Stichting voor wetenschappelijk natuur- en milieubeleid op.

“Het probleem van de overstorten was een heel nieuw fenomeen voor de Tweede Kamer. Ze hadden er nog nooit over gehoord. Wij wilden met onderzoek aantonen dat de boeren niet schuldig waren aan de vervuiling”, aldus van de Geest. In opdracht van de stichting werden drie wetenschappelijke onderzoeken gedaan door onder andere de universiteiten van Wageningen, Utrecht en Maastricht. Deze onderzoeken gaven aan dat van de Geest gelijk had. Oud Tweede Kamerlid Eimert van Middelkoop zorgde dat zijn geluid werd gehoord in de Tweede Kamer en in het kabinet. De eerste maatregelen zijn inmiddels genomen.

Van de Geest: "Veel mensen denken dat de riooloverstorten alleen maar overlopen bij groot noodweer. Dat is echter niet het geval. De rioolbuizen kunnen 7mm regenwater per uur aan. Bij een regenbui van 5mm in 10 minuten loopt de riooloverstort dus al over. Dit gebeurt maar liefst 50 keer per jaar. Door die overstorten wordt het oppervlaktewater vervuild en daar hebben de boeren last van. Ik ken situaties waar koeien 60 kilo lichter waren dan dat ze horen te zijn."
 
Na 12 jaar strijd heeft van de Geest het voor elkaar gekregen, dat 21 boeren, verspreid over het hele land, een schadeloosstelling hebben gekregen. Om de problemen van de overstort te beperken worden nu door het hele land overstortbassins aangelegd, die het geloosde rioolwater moeten opvangen. In 2006 moet dit op 500 plekken met de ernstigste vervuiling gebeurt zijn, maar dat is nog maar het begin. In heel Nederland zijn er zo'n 15.000 overstorten. Bovendien blijken sommige overstortbassins nog te klein te zijn.

Het huidige vermestingsprobleem is volgens van de Geest niet een landbouwprobleem, maar een burgerprobleem. “Ik heb monsters genomen in sloten die 28 jaar geen contact hadden gehad met het oppervlaktewater. Het was prachtig helder water. Toen kwam ik bij de zuiveringsinstallaties terecht. IJsselmeervissers weten dat de vis slechter is als je dichter bij de zuiveringsinstallaties vist. De rioolwaterzuivering zuivert lang niet al het vuil uit het water. In feite wordt alleen het slib eruit gehaald. Ammoniak is een zuiver natuurlijk verschijnsel, de gevolgen van fosfaatvrije wasmiddelen zijn veel erger. Die zouden wel eens de oorzaak kunnen zijn voor de teloorgang van de biodiversiteit in het water. De milieubeweging zou zich veel drukker moeten maken om chemische vervuiling van het water. Het stroomt nu allemaal de rivieren, zeeën en oceanen in.”
 
De bestuurdersvereniging van ChristenUnie heeft een bijeenkomst gehouden over de rioolproblematiek. Een verslag is te lezen op www.bestuurders.christenunie.nl. Hier staat o.a. een voorstel van van de Geest in om regenwater niet meer af te voeren via het riool maar bij elk huis op te vangen in een regenwaterput. In oktober verschijnt van de hand van Van de Geest het boek "Om het behoud van de rechtsstaat". Dit beschrijft de hele problematiek van de vervuiling door het riool. Het zal worden aangeboden aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Landbouw en VROM.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Boeren klokkenluider ChristenUnie geridderd'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > mei

Geen berichten gevonden