Medewerker ChristenUnie op wereldcongres Lausanne III in Thailand

20-08-2004 16:47 20-08-2004 16:47

Ir. Cors Visser (28), medewerker van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, is een van de, zoals het er nu naar uitziet, acht Nederlandse deelnemers aan Lausanne III, het internationale forum voor wereldevangelisatie dat zal worden gehouden in Thailand dat door zo'n 1700 deskundigen zal worden bezocht. Visser bereidt een proefschrift voor over de invloed van orthodoxe christenen (of evangelicals) op de samenleving.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Cors Visser: Opvallend dat er zo weinig Nederlanders meegaan

Zo’n 1700 deskundigen, uit alle delen van de wereld, zullen op het 2004 Forum in Thailand nadenken over wereldevangelisatie en wat daarmee samenhangt. Zij doen dit voornamelijk in een van de 31 issuegroups (IG’s). Deze groepen, die idealiter bestaan uit dertig tot zeventig ter zake kundige personen, diepen elk een ander thema (issue) uit. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: Welke obstakels liggen er op dit terrein voor de verspreiding van het Evangelie? Hoe kunnen we hiermee het beste omgaan?

De IG’s zijn ondergebracht in drie categorieën: A. De hele wereld; B. De hele kerk en C. Het hele Evangelie. Deze verdeling is gebaseerd op het Lausanne Mission Statement: ”The Whole Church taking The Whole Gospel tot The Whole World”. Tot A behoren bijvoorbeeld de groepen globalisering, de uniciteit van Christus in een postmoderne wereld en de vervolgde kerk; tot B partnerschap en samenwerking en toekomstig leiderschap, en tot C. religieuze en niet-religieuze spiritualiteit in een postmoderne wereld, kinderevangelisatie en evangelisatie onder moslims en onder Joden. Ir. Cors Visser (28) is een van de, zoals het er nu naar uitziet, acht Nederlandse deelnemers aan Lausanne III. Visser, parttime werkzaam aan het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, bereidt een proefschrift voor over de invloed van orthodoxe christenen (of evangelicals) op de samenleving. Hij maakt deel uit van de issuegroup Holistic Mission, die onder leiding staat van de oud-president van de organisatie Food for the Hungry, de Japanner Ted Jamamori. Doelstelling van deze groep is onder meer het vinden van een bijbels gefundeerd antwoord op (zorg in situaties van) armoede, rampen en „alle soorten lijden.”

Waarom dit thema? Visser: „Dit sluit het beste aan bij mijn interesses, en ook bij het onderwerp van mijn dissertatie. Ik heb in dat opzicht ook geen moment getwijfeld over de keuze voor deze issuegroup.” De christelijke gereformeerde wetenschapper heeft „geen specifieke verwachtingen” van het congres. „Ik hoop dat het ertoe leidt dat het thema evangelisatie meer gaat leven binnen de kerken. Wat dat betreft, vind ik het wel opvallend dat zich vanuit Nederland zo weinig mensen hebben aangemeld, en voorzover ik weet maar één persoon die namens een kerkgenootschap meegaat. Ik vind dat ernstig; ik vraag me ook af hoe dat komt. Is dat typisch Nederlands? Of is het toevallig? Verder lijkt het me boeiend om meer te weten te komen over het gegeven dat de kerk momenteel bloeit op het zuidelijk halfrond, en niet langer op het noordelijk. Er is duidelijk sprake van een switch. En, staan wij open voor de invloed van die kerken op ons land?”  

Zie ook:
http://www.lausanne.org
Labels

« Terug

Reacties op 'Medewerker ChristenUnie op wereldcongres Lausanne III in Thailand'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > augustus

Geen berichten gevonden