ChristenUnie Maassluis presenteert Nota Werkzame Stad

donderdag 16 september 2004 15:14

Om de economische ontwikkeling van Maassluis te stimuleren heeft de ChristenUnie de nota "Maassluis, een werkzame stad" opgesteld. U kunt deze hier downloaden.

[file=24&database=maassluis]

Aanleiding
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 2002 ging de ChristenUnie naast het verkiezingsthema “Betrokken en bereikbaar” op stap onder het motto: “een zakelijke aanpak met een sociaal hart”. Anders gezegd: sociaal met oog voor de mensen waarom het gaat en een zakelijke aanpak van de problemen die zich voordoen.
Vanaf het begin van deze raadsperiode heeft onze fractie zich ingezet voor een toename van de werkgelegenheid en aandacht voor het bedrijfsleven. Een sterk economisch Maassluis geeft werkgelegenheid, schept banen, drijft de werkloosheid terug en kan een bijdrage leveren aan reïntegratie van o.a. WAO’ers.
 
Onze kritiek op het onderdeel economie bij de geleverde kwartaalrapportages is bekend. Het te vrijblijvend overleg met de ondernemersverenigingen en het realiseren van een ondernemersloket, hoe zinvol ook, versterkt de economie niet. Mede daarom diende de fractie van de ChristenUnie bij de Algemene beschouwingen 2003 een motie in waarin gevraagd werd binnen 6 maanden, doch uiterlijk eind april 2004, een beleidsplan te presenteren waarin het college aangeeft:
 
1)  wat te doen om extra arbeidsplaatsen te realiseren,
2)  wat te doen om bedrijven voor Maassluis te behouden en welke locaties men 
     daarvoor beschikbaar heeft en stelt,
3)  hoe op korte termijn bedrijfslocaties kunnen worden gerealiseerd.
 
Alhoewel het college van B&W de motie overnam is men tekort geschoten en is de toezegging niet waargemaakt. De fractie van de ChristenUnie heeft aangegeven zelf met een kaderstellende notitie te komen. Onze fractie vindt economisch beleid, visie en daadkracht van fundamenteel belang. We missen in Maassluis een ondernemingscultuur. We hebben geen praatcultuur nodig maar een doe-cultuur. Dat vinden we niet uit partij-politieke overwegingen, maar ten behoeve van de Maassluise samenleving in zijn geheel en voor het bedrijfsleven in het bijzonder.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Maassluis presenteert Nota Werkzame Stad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > september

Geen berichten gevonden