Aanbod vrijwilligers onbenut

Esmé Wiegman platwoensdag 17 maart 2010 17:04

Vrijwilligersorganisaties lopen tegen talloze problemen aan bij de aanvraag van subsidie. Hierdoor ontstaan er wachtlijsten met daarop geen cliënten, maar vrijwilligers. De ChristenUnie wil dat deze trend stopt en daarom heeft Esmé Wiegman vandaag schriftelijke vragen ingediend.


Sinds de invoering van de WMO gaan gemeenten over de financiering van vrijwilligerswerk. Met prestatieveld 4 in het achterhoofd, waar wordt vastgesteld dat de vrijwillige inzet van burgers van grote waarde is voor de civil society, is het zorgwekkend dat het voor veel kleinschalige, vaak regionale, vrijwilligersorganisaties erg lastig is om subsidie aan te vragen.Vanwege hun aard kunnen ze niet bij één gemeente terecht voor hun subsidie. Soms moeten organisaties langs meer dan dertig gemeenten voor hun subsidieaanvraag. Dit werkt niet. Gemeenten wijzen dan andere algemene welzijnsorganisaties aan om de taken van deze specifieke regionale vrijwilligersorganisaties over te nemen.

Esmé Wiegman: ,,Juist in een week waarin vrijwilligerswerk centraal staat door NL Doet, blijkt dat het aanbod van mensen die zich belangeloos willen inzetten deels onbenut blijft. Dat is ongelofelijk jammer. Met name mensen met een psychische handicap zijn hiervan de dupe. Door hun ‘onzichtbare’ handicap komen ze namelijk moeilijk in aanmerking voor reguliere hulp en hebben dus baat bij een maatjesproject bijvoorbeeld.”

------

Vragen het lid WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat steeds meer vrijwilligersorganisaties verdwijnen als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (Nederlands Dagblad, 15 maart 2010)

1 Bent u op de hoogte van het bericht “WMO doet vrijwilligerszorg dag om[1]”?

2 Klopt het dat door het verdwijnen van regionale vrijwilligersorganisaties voor psychosociale hulp, wachtlijsten ontstaan met daarop geen patiënten, maar bereidwillige vrijwilligers?

4 Wat is uw mening over het gegeven dat het veel gemeenten nog niet lukt om het potentieel aan vrijwilligers onder hun inwoners optimaal te benutten?

5 Movisie vreest dat de WMO het slachtoffer wordt van de bezuinigingen bij gemeenten. Welke maatregelen kunnen getroffen worden om dit tegen te gaan?

6 Hoe beoordeelt u de moeizame subsidieaanvraag bij gemeenten voor psychosociale patiënten[2]?

7 Psychosociale patiënten dreigen tussen wal en schip te raken. Welke maatregelen zijn er mogelijk en nodig om de subsidieaanvraag voor psychosociale hulp te vergemakkelijken voor de aanvrager en te verduidelijken voor gemeenten? Bent u bereid deze maatregelen te treffen?

1 Nederlands Dagblad, 15 maart 2010

2 Mezzo, Hoofdpunten Evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2007-2009, 1 maart 2010

 

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Aanbod vrijwilligers onbenut'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > maart