Migrant wil plek in ChristenUnie

29-10-2004 11:08 29-10-2004 11:08

Migranten binnen de ChristenUnie roeren zich. Op het komende congres, over twee weken, proberen ze de partij veelkleuriger te maken door bestuursplaatsen te claimen en een plek hoog op kandidatenlijsten. 

DEN HAAG - De ChristenUnie moet de veelkleurigheid van de achterban daadwerkelijk laten zien. Op kandidatenlijsten voor raden, staten en Kamer moet een christenmigrant bij de top-7 zitten. Ook moet er minstens één vertegenwoordiger van de christenmigranten in het partijbestuur zitten.

Deze doelstellingen heeft de migrantenwerkgroep 'ChristenUnie Multicultureel' verwoord in een tweetal resoluties die op het eerste ledencongres van de partij, 13 november, worden besproken. Cynthia Ortega-Martijn, lid van de werkgroep, zegt dat veel christenmigranten wel sympathie hebben voor de ChristenUnie, maar binnen de partij weinig terugzien van de veelkleurigheid. ,,Deze resoluties zijn belangrijk voor ons. Op 13 november moet blijken of de partij genoeg draagvlak heeft om de participatie van migranten te vergroten.''

Uit onderzoek van Yoram van Klaveren, student godsdienstsociologie aan de VU, is gebleken dat de meeste christenmigranten wantrouwend tegenover politiek staan en weinig participeren in partijen. Van Klaveren deed een verkennend onderzoek in Almere onder vijftig leden van de 'Maranatha Ministeries'. Deze groep telt tussen de drie- en vierduizend bezoekers en heeft ongeveer 2500 leden in een vijftal plaatsen in Noord-Holland. De gemeente karakteriseert zichzelf als ,,Vol Evangelische Pinkstergemeente'.

Op de vraag van Van Klaveren als men wél zou gaan stemmen bleek de ChristenUnie de meest populaire partij. De reden die daarvoor wordt genoemd is dat de ChristenUnie ,,echte christenen'' herbergt die zich op de Bijbel willen baseren. Van de vijftig ondervraagden wilde slechts één persoon eventueel een lidmaatschap van de partij overwegen. Tien op de vijftig zouden een gesprek met een bestuurder van de partij nog wel willen.

Van Klaveren gaat na deze verkenning onder christenmigranten in Almere een veel breder onderzoek opzetten onder 160 christenmigrantengroepen en -organisaties. Hij doet dat in opdracht van de migrantenwerkgroep van de ChristenUnie. Doel ervan is in kaart brengen welke belemmeringen christenmigranten ervaren om actief deel te nemen aan de politiek.

Betrokken

Cynthia Ortega-Martijn, geboren op Curaçao en 28 jaar in Nederland, is ,,al twintig jaar actief belijdend christen''. Ze is lid van een Volle-Evangeliegemeente en is daar ,,oudste''. Ze vertelt dat ze al een tijdje rondliep met de gedachte haar maatschappelijke betrokkenheid ook in de politiek vorm te geven. Ortega-Martijn, in het dagelijks leven personeelsmanager in Rotterdam, keek rond op de website van de ChristenUnie en bezocht de eerste vrouwenconferentie. Daar sprak ze met directeur Henk van Rhee en raakte betrokken bij de partij.

Mw. Ortega zegt desgevraagd niet bang te zijn voor het effect van de 'knuffelmigrant'. Andere partijen als GroenLinks en SP hebben daar de nodige negatieve ervaringen mee opgedaan. ,,Als je mensen puur op de lijst zet als trekker van stemmen uit migrantenhoek dan loop je in de praktijk tegen problemen op. Het moet daarom gewoon een goede kandidaat zijn die de uitgangspunten van de partij volledig draagt en in eenheid met anderen kan meewerken en besturen.''

Het is wel zo, zegt ze, dat elke partij een eigen cultuur heeft. Daarbinnen zijn er doelgroepen aan te wijzen als jongeren, vrouwen en allochtonen. De ChristenUnie zou er volgens haar goed aan doen ervoor te zorgen dat de partijcultuur zodanig verandert dat ook migranten zich er thuis voelen. ,,Nederland verkleurt, terwijl de cultuur van de partij gelijk blijft. Dan dreigt het gevaar dat migranten zich niet geaccepteerd voelen. Natuurlijk moet je rekening houden met de vertrouwde achterban. Dat ben je aan de achterban verplicht. Ik zie het als een geleidelijk proces van verandering.''

Cynthia Ortega-Martijn wil haar partij herinneren aan een motie van juni 2002. Toen sprak de ChristenUnie uit dat de migrantenwerkgroep allochtonen moest stimuleren actief te worden binnen de ChristenUnie. Met enkele grootschalige 'talkshows' her en der in het land heeft de werkgroep honderden migranten op de been gekregen. ,,Met de talkshows en de netwerken van christenmigranten die we bewerken, zijn we druk bezig. Zo moet iets van de multiculturele samenleving ook in de ChristenUnie zichtbaar worden. Het gaat er niet om dat we per se op de lijst komen, maar dat we meedenken met de partij en samen beleid ontwikkelen omdat we broeders en zusters onder elkaar zijn.''

Mw. Ortega herkent het beeld van Van Klaveren dat er bij veel migranten sprake is van wantrouwen ten opzichte van 'de' politiek. Als men al actief wil worden dan zal men volgens haar eerder geneigd zijn voor de ChristenUnie te kiezen dan voor het CDA. De reden daarvoor is dat veel 'migrantenkerken' als conservatief dan wel als orthodox te boek staan, zeker op medisch-ethisch gebied.

Dit artikel verschijnt in een serie voorbeschouwingen op het Ledencongres van de ChristenUnie op 13 november.

Bron: Nederlands Dagblad

door onze redacteur Piet H. de Jong

Labels
Congres
Werkgroep multicultureel

« Terug

Reacties op 'Migrant wil plek in ChristenUnie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > oktober

Geen berichten gevonden