Stuurgroep Vrouwenparticipatie ChristenUnie ontvangt subsidie voor emancipatieproject

11-11-2004 14:04 11-11-2004 14:04

De ChristenUnie start een 3-jarig project ten behoeve van de vrouwenparticipatie in de partij en ontvangt daarvoor uit het subsidieprogramma Emancipatieprojecten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijna € 80.000.
Het project - dat nu nog de werktitel heeft ChristenUnie Vrouwen en Mannen in de 21e eeuw (CVM21) - wordt door de partij én het Ministerie noodzakelijk geacht vanwege de grote achterstand die de partij heeft ten opzichte van andere partijen daar waar het gaat om de actieve en zichtbare deelname van vrouwen in de politiek. Project CVM21 gaat de uitdaging aan om de ChristenUnie aantrekkelijker te maken voor vrouwen die zich actief willen inzetten in de christelijke politiek.
 
Achtergrond
De ChristenUnie is een aantrekkelijke partij voor vrouwelijke stemmers (ruim 61% van de ChristenUnie-kiezers was vrouw tijdens de laatste Tweede Kamer-verkiezingen). Tot nu toe worden vrouwen echter niet aangetrokken om zich bestuurlijk en politiek actief in te zetten in de christelijke politiek. Op alle fronten loopt de ChristenUnie achter bij andere politieke partijen en bij het streven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als het gaat om de participatie van vrouwen in bestuur en besluitvorming. Tradities, gebruiken en (kerkelijke) achtergronden liggen daaraan waarschijnlijk ten grondslag.

Het project CVM21 wil de vrouwenparticipatie binnen de christelijke politiek stimuleren en vergroten, zodat vrouwen niet alleen in woord maar ook in praktijk dezelfde mogelijkheden hebben als mannen. Het project CVM21 wil zo een bijdrage leveren aan het weerbaar en zichtbaar maken van vrouwen in de christelijke politiek, daar waar zij zich nu nog teveel in een kwetsbare positie bevinden. Niet eerder is in de christelijke politiek van de ChristenUnie (en haar rechtsvoorgangers) een dergelijk project ten behoeve van de vrouwenemancipatie en -participatie opgezet.
 
Het project is aangevraagd op initiatief van de stuurgroep vrouwenparticipatie en beoogt concreet de volgende veranderingen te bereiken voor de doelgroep:
-            het oprichten van een vrouwennetwerk waardoor vrouwen zichtbaar worden voor elkaar en vindbaar worden voor bestuurlijke en politieke functies,
-            het opstarten van een heroverweging van de vrouw-man-verhoudingen in de christelijke context, waardoor (normatieve en praktische) belemmeringen kunnen worden geslecht,
-            het ondersteunen, bemoedigen en versterken van vrouwen die willen participeren door middel van opleiding, coaching en eventueel mediation,
-            het onderzoeken en beschrijven van methoden om vrouwen te emanciperen in de christelijke context,
-            het vermeerderen van het aantal vrouwelijke identificatiefiguren op belangrijke bestuurlijke en politieke functies,
-            een meer evenwichtige verdeling van vrouwen en mannen op bestuurlijke en politieke functies.
 
Jetty M.A.Boerma-Buurman
Voorzitter stuurgroep vrouwenpartcipatie
 
 
Achtergrondinformatie
Als richtlijnen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en de Tweede Kamer-verkiezingen in 2007 worden gehanteerd: minimaal 25% van de kandidaten zijn gekwalificeerde vrouwelijke kandidaten (ongeacht een samenwerking met de SGP); minimaal 30% van de top-3 op iedere kandidatenlijst zijn gekwalificeerde en door het bestuur gedragen vrouwelijke kandidaten; de landelijke, provinciale en lokale selectiecommissies voor verkiezingskandidaten bestaan uit de helft mannen en de helft vrouwen, zodat ook de selectiecriteria mede door vrouwen worden bepaald; het aantal vrouwelijke bestuursleden is toegenomen. Aan het einde van het project dient circa 30% van de bestuursleden op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau vrouwelijk te zijn, daar waar dit nu nog circa 19% is; het aantal vrouwelijke leden is toegenomen. Aan het einde van de projectperiode dient het aantal vrouwelijke partijleden met circa 50% te zijn toegenomen. Dat betekent dat de verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke leden van zo’n 25% ten opzichte van 75% verandert in 40% ten opzichte van 60%.
Labels
Congres
Werkgroep vrouwen

« Terug

Reacties op 'Stuurgroep Vrouwenparticipatie ChristenUnie ontvangt subsidie voor emancipatieproject'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > november

Geen berichten gevonden