Kort en klein: succesvolle moties Leeuwarden

woensdag 05 januari 2005 16:07

In de rubriek kort en klein staan opvallende voorstellen en successen van lokale en provinciale ChristenUnie fracties. Bijdragen zijn welkom via webmaster@christenunie.nl

Camera-observatie
Een tijdje terug kreeg ik een telefoontje van iemand, die er last van had, dat zijn buren met een camera zijn woning observeerden. Wat is daaraan te doen? De politie doet er vaak niets aan en als men het wil verhinderen kan men alleen maar naar de rechter. Zelfs dan is het moeilijk om je gelijk te krijgen.

Navraag leerde ons, dat er bij de vereniging van Nederlandse Gemeenten een model Algemene Plaatselijke Verordening bestaat, waarin een artikel staat dat hier betrekking op heeft.  Leeuwarden heeft destijds dat artikel niet overgenomen en een aantal andere gemeenten wel. Als dat artikel in de APV staat, heeft de politie een  mogelijkheid om op te treden.

Wij maakten dus een voorstel om de APV te wijzigen. Met uitzondering van de VVD was de hele Raad het met ons eens. Het nieuwe artikel wordt opgenomen in de APV.

Addy Stoker, gemeenteraadslid Leeuwarden

Burgerinitiatief rekenkamer
Nu de gemeenteraad op duale wijze werkt, bestaat de verplichting dat elke gemeente een rekenkamer heeft om de gemeenteraad te helpen bij haar controlerende taak. Al enige tijd ben ik vice-voorzitter van deze onafhankelijke ‘Kamer’.

Het zou goed zijn als de rekenkamer ook aan burgers de gelegenheid biedt om onderwerpen  te noemen, waarvan zij vinden dat de rekenkamer die eens nader moet onderzoeken. In een gemeente als Nijmegen werkt men op die manier. Een motie van die strekking werd door ChristenUnie Leeuwarden samen met SP en FNP ingediend en door de gemeenteraad aangenomen.

Addy Stoker, gemeenteraadslid Leeuwarden

Mediation bij bezwaarschriften
Er werden vorig jaar bij de gemeente Leeuwarden 300 bezwaarschriften ingediend. Om bezwaren goed te behandelen is een staf aan personeel nodig. Dat  kost veel geld. Daarom stelde de fractie van de ChristenUnie voor om gebruik te maken van mediation.
Het is een mogelijkheid om via bemiddeling bezwaren weg te nemen. De meeste fracties en ook het college van Burgemeester en Wethouders vonden dit een waardevolle suggestie. Een mediator zal in 2005 worden ingeschakeld.

Addy Stoker, gemeenteraadslid Leeuwarden

Lagere raadsvergoeding mogelijk
Soms willen raadsleden minder raadsvergoeding dan waar ze recht op hebben. Dit is zeer gewenst voor WAO’ers die anders gekort worden op hun uitkering. ChristenUnie Ede ontdekte echter dat een lagere raadsvergoeding niet mogelijk is. In een gemeente krijgt ieder raadslid namelijk dezelfde vergoeding. Het gevolg is dat de mogelijkheid om politieke verantwoordelijkheid te dragen WAO’ers dan praktisch wordt ontnomen. De Tweede Kamer heeft dankzij de actie van de fractie in Ede een motie van Arie Slob aangenomen waardoor gemeenten voortaan in individuele gevallen een lagere raadsvergoeding kunnen geven. Zodra het in wetgeving is verwerkt kunnen WAO’ers zonder schade het raadswerk doen.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Kort en klein: succesvolle moties Leeuwarden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > januari

Geen berichten gevonden