ChristenUnie winst bij verkiezingen Waterschap Velt en Vecht

14-01-2005 14:00 14-01-2005 14:00

Leden van de ChristenUnie hebben 3 van de 21 zetels gehaald bij de verkiezingen voor het waterschap Velt en Vecht, een winst van één zetel. Bij waterschappen wordt er niet gewerkt met partijen maar is elke kandidaat persoonlijk kandidaat. Drie ChristenUnie-leden hadden zich voor het waterschap Velt en Vecht verkiesbaar gesteld en zijn alledrie verkozen. In totaal waren er 60 kandidaten.

In Kieskring 3 (Emmen) haalde de ChristenUnie-leden twee van de drie te verdelen zetels. Aad van Hoffen mocht zijn zittingstermijn in het bestuur van het waterschap verlengen en kreeg daarbij versterking in de persoon van Titia van den Berg-Luitjens. Aad van Hoffen is tevens raadslid namens de ChristenUnie in Emmen. Titia van den Berg-Luitjens is lid van de steunfractie in Emmen en vice-voorzitter van het bestuur van de Provinciale Unie.

Titia van den Berg-Luitjens won met maar liefst 3003 stemmen overtuigend de verkiezingen in deze kieskring. Titia van den Berg-Luitjens: "We waren even bang dat we elkaar weg zouden concurreren. Ik heb dan ook bewust weinig campagne gevoerd. Ik ben vrij bekend in Emmen. Daarnaast heeft waarschijnlijk meegespeeld dat ik de enige vrouwelijke kandidaat was". Met 2666 stemmen werd Aad van Hoffen 3de en behield daarmee zijn zetel.

De derde verkozen ChristenUnie kandidaat is Derk Jan te Rietstap uit Kloosterhaar. Ook hij won in zijn kieskring de verkiezingen. Hij behaalde 2600 stemmen en had daarmee ruim 1000 stemmen meer dan de nummers twee en drie die ook een zetel mogen bezetten. Derk Jan te Rietstap is in de eerste vergadering van het nieuwe bestuur gekozen in het dagelijks bestuur van het waterschap.

Interview

Hieronder volgt een interview met Titia van den Berg dat is verschenen in het blad "Waterstand" van het waterschap.

Titia van den berg is bestuurslid van het algemeen bestuur voor de categorie ingezetenen. Ze is de enige vrouw in het bestuur van Velt en Vecht, maar zij is wel met de meeste stemmen gekozen tot bestuurder van ons waterschap. Ze is getrouwd en heeft twee dochters en twee kleindochters.
 
VERTELT U EENS WAT OVER U ZELF?
‘Ik woon al 38 jaar in Emmermeer in Emmen. Voor deze wijk zet ik mij ook in als voorzitter van de stichting Welzijnswerk Emmermeer. Deze stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Emmermeer is een achterstandswijk in Emmen, we hebben bijvoorbeeld in 1998 een computerproject gedaan om internet ook toegankelijk te maken voor mensen met een laag inkomen. We hebben met de stichting drie computers bij elkaar gebracht en de gemeente heeft daar ook nog drie computers beschikbaar gesteld voor in het dorpshuis. Hieruit is ook het idee ontstaan van de digitale trapveldjes. Een project dat onlangs landelijk is afgesloten. De gemeente heeft hiermee een prijs gewonnen en van dat geld hebben een de website www.emmermeer.nl gebouwd.
 
Het is mooi om iets te kunnen doen voor een doelgroep die denkt dat zij nergens aan mee kan doen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat er zoveel op mij gestemd is tijdens de waterschapsverkiezingen.  Verder ben ik een natuurmens, ik hou er van om samen met mijn man te gaan wandelen in de natuur. De natuur staat bij ons op nummer één. We zijn ook al op veel plekken in de omgeving geweest. In het dagelijks leven werk ik voor de thuiszorg in de verzorging. In de uitvoering en dicht bij de mensen voelen ik mij het prettigst. Ik help de mensen onder andere met wassen en aankleden. Verder ben ik ook actief in de politiek als vice voorzitter van het provinciaal bestuur Christen Unie en gemeentelijk zit ik in de steunfractie en doe ik het secretariaat van het gemeentelijk bestuur van de Christen Unie.’
 
WAAROM EEN WATERSCHAPSBESTUUR?
In augustus ben ik gestopt als bestuurder van de clientenraad Suydenvelt. Daarna ben ik attent gemaakt op de waterschapsverkiezingen, daar ben ik toen over na gaan denken. Het waterschap doet erg belangrijk werk, waarvan ik denk dat ik daar aan bij kan dragen. Als bestuurder zie ik het bestuur als de belangrijkste toezichthouder. De belangen moeten in balans zijn niet te veel landbouw maar ook niet te veel natuur. Een goede balans voor de Provincie Drenthe is van landsbelang.’
 
WAT ZIJN UW EERSTE INDRUKKEN VAN VELT EN VECHT?
‘Een prachtige organisatie, ik heb me verbaasd over de kwalitatieve uitstraling. Het komt allemaal heel gedegen over. Het personeel maakt bij mij een professionele en deskundige indruk. Ze weten waar ze het over hebben. De organisatiestructuur is overzichtelijk. Er is volgens mij niet echt een hiërarchische organisatie, je bent gelijkwaardig met elkaar aan het werk.’
 
WAT IS UW GROOTSTE UITDAGING ALS BESTUURDER?
‘Mijn grootste uitdaging is de communicatie met de ingelanden. Het is belangrijk dat de indrukken die ik heb van het waterschap ook zijn uitstraling heeft op de ingelanden. De mensen die ik spreek zijn willen wel meer weten over het waterschap maar horen weinig van Velt en Vecht. Daarnaast moet het financieel niet uit de hand lopen. Het waterbeheer moet ook betaalbaar blijven voor de mensen met een laag inkomen.’
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie winst bij verkiezingen Waterschap Velt en Vecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > januari

Geen berichten gevonden