Meditatie congres: Redt hen uit de greep van wie kwaad wil

13-11-2004 16:57 13-11-2004 16:57

Mevrouw Ine Voorham, directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg opent Gods Woord onder het thema Eigen verantwoordelijkheid. Ze leest Psalm 82:3 en 4.
 
De ChristenUnie heeft de missie helder verwoord. Grote organisaties hebben vaak een mission statement die niet zo helder is. Functioneren naar Gods wil, dienen en op elk niveau het woord van God richtinggevend laten zijn. Het gaat om beginselen en regels waarmee kerk en staat geregeerd moeten worden. Verschillen de beginselen van Gods Koninkrijk en van het koninkrijk der Nederlanden? Of is het de kunst om de beginselen van God, Gods geboden, beginsel te laten zijn in de politiek? Toen mevrouw Voorham werd gevraagd voor dit Uniecongres, heeft ze aangegeven dat ze zich vrijwaart van partijpolitiek. Het gaat haar hier ook niet om de partijpolitiek, maar om de richting die Gods Woord geeft. Daarin heb je een eigen verantwoordelijkheid.
 
Als je het hebt over eigen verantwoordelijkheid, hoe verhoudt zich dat tot afhankelijkheid. Afhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid, zijn modewoorden, die lijken te zijn ingehaald door het woord paradox. Paradox is een uitspraak die niet overeenstemt met de gangbare mening.
Kennelijk is het gangbaar dat eigen verantwoordelijkheid moeilijk samengaat met afhankelijkheid. In het woord van God word je uitgedaagd om wijsheid, kennis en verstand te combineren om jezelf en anderen tot hun recht te laten komen. God geeft ons kansen en mogelijkheden om dat waar te maken. Het is goed te weten dat Gods werk doorgaat, alle dagen van ons leven en dat er straks de ontmoeting zal zijn met God. God geeft oprechten houvast en beschermt degene die zuiver wil leven.
Wat is dan zuiver leven, dat is zelf onderzoeken, eigen verantwoordelijkheid nemen in afhankelijkheid van God, met die houvast. Mevrouw Voorham heeft ervoor gekozen te getuigen van het heil van Jezus Christus, op te komen voor verdrukten en zwakken, weerlozen en wezen.
Ieder mens moet niet afhankelijk hoeven te zijn van goedheid van anderen, maar samen met anderen zichzelf kunnen zijn en kans krijgen oprecht met anderen samen te leven. Zoeken naar degene die ons samenbindt, Jezus Christus.
 
De tekst van vandaag had mevrouw Voorham uitgekozen, voor de moord op Theo van Gogh. Redt hen uit de greep van wie kwaad wil. Hoe groot of hoe klein ook. Dat betekent onderscheid aanbrengen in plaats van bewust naast die ander te gaan staan. Dan zijn er beginselen nodig volgens welke de staat geregeerd moet worden, geïnspireerd door het woord van God. Dan zal het Zijn liefde zijn, die de bovenhand heeft. God geeft ons Zijn onuitsprekelijke liefde. Daarmee maakt God het mogelijk het grootste gebod na te leven. God liefhebben met heel ons hart en ziel, met alle wijsheid en verstand. Dat is wijsheid, dat is geen gelovige nuchterheid, maar afhankelijk van God verantwoordelijkheid nemen. God geeft ons die ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen.
We mogen ons veilig voelen in Gods liefde. Gebruiken we die om onze naaste lief te hebben, dan zal ook ons recht gedaan worden, sterk of zwak, weerbaar of weerloos.
Mevrouw Voorham heeft in haar werk voor het Leger toegezegd dat ze zich zal wijden aan het verbinden van mens aan mens en aan het waarmaken van de beginselen van Gods koninkrijk. Ze wenst het congres inspiratie en kracht van Gods woord toe en het goed met elkaar te vinden vandaag. Maar ook morgen, overmorgen, in de contacten die een ieder heeft, te laten zien dat we aan elkaar zijn gegeven in de overtuiging dat God ons leidt en ons daarin rijkelijk zegent.

Verslag van de meditatie van Ine Voorham van het Leger des Heils op het 12e Uniecongres op 13 november 2004
 
Labels
Congres

« Terug

Reacties op 'Meditatie congres: Redt hen uit de greep van wie kwaad wil'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > november

Geen berichten gevonden