Peter blokhuis: Partij moet karakter tonen

04-02-2005 11:33 04-02-2005 11:33

Dit artikel is verschenen in het Nederlands Dagblad

door onze redacteur Rinder Sekeris

EDE - Peter Blokhuis zal niet met een kant en klaar programma op zak aantreden als voorzitter van de ChristenUnie. Toch heeft hij wel ideeën. Het moet duidelijker worden waar de ChristenUnie voor staat. En de verstandhouding met de SGP moet verbeteren.

,,Ik heb begrepen dat het partijvoorzitterschap ongeveer een dag in de week kost'', zegt Blokhuis. Dat komt goed uit: vier dagen in de week werkt hij als 'opleidingsmanager' bij de Christelijke Hogeschool Ede. Zijn tweede baan bij het politiek bedrijf wordt een terugkeer. Ruim een jaar geleden nam Blokhuis afscheid als voorzitter van het curatorium van de mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie.

Als Blokhuis de ChristenUnie bekijkt, ziet hij ,,een levend geheel'' dat bestaat uit ,,zeer betrokken mensen'' en ,,een partij die openstaat voor discussie''. ,,Iets van die frisheid zou best wat duidelijker naar buiten mogen stralen.''

De beoogd voorzitter waakt er overigens voor met een 'actielijst' aan te treden. ,,Maar ik kom wel als een kenner van de partij, dus ik heb bepaalde ideeën. De samenwerking binnen de verschillende partijgeledingen valt nog te verbeteren. Ik heb altijd gevonden dat er te veel langs elkaar heen wordt gewerkt. Dat is begrijpelijk, zeker bij een kleine partij waar iedereen druk is met zijn eigen agenda. Maar er komen daardoor dingen onvoldoende bij elkaar.''

Actualiteit

Blokhuis noemt het verder belangrijk dat de ChristenUnie investeert 'in de diepte'. ,,De ChristenUnie is het aan haar verleden verplicht ook in bezinnende zin het een en ander op tafel te leggen.'' Uitgangspunten en partijprogramma dienen ,,op een handzame manier'' aan te sluiten bij de actualiteit. ,,Daarvoor hebben we het wetenschappelijk instituut nodig. Een probleem is dat niet iedereen dat zo ziet, maar men moet gaan inzien dat het instituut waarde heeft voor de partij, ook vanuit het verleden. Het wetenschappelijk instituut verdient een eigen plaats om te voorkomen dat je als partij meedeint op de golven van de actualiteit.''

Betekent dit dat Blokhuis zich gaat inspannen voor terugkeer van de functie van directeur bij de Groen van Prinstererstichting? ,,Dat weet ik nog niet, want zoiets hangt samen met de financiële mogelijkheden van de partij. Bovendien functioneert het instituut niet slecht. De twee medewerkers hebben samenwerking gezocht met andere organisaties, zoals het Christelijk Ecologisch Netwerk en het Platform Waarden en Normen. Het is goed om zo'n manier te participeren in maatschappelijke organisaties.''

De achterban van de ChristenUnie telt christenen van diverse pluimage. Daarbij richt de partij zich de laatste jaren sterk op christelijke migrantengroepen. Bovendien valt binnen de ChristenUnie nog altijd onderscheid te maken tussen leden die vroeger hoorden bij de RPF en leden afkomstig van het GPV, erkent Blokhuis. ,,We moeten de verschillen overstijgen door bezieling vanuit de traditie te putten: wat is de kern van onze partij en wat maakt bezielend voor de toekomst? Als filosoof bekend met de reformatorische traditie denk ik daarbij wel een inbreng te hebben.''

Blokhuis waarschuwt dat de partij zich niet moet richten op macht en de waan van de dag. ,,We moeten mensen vasthouden door onszelf te blijven en door herkenbaar te zijn. Het doel is niet zoveel mogelijk christenen achter de ChristenUnie zien te krijgen. Scherp gesteld: als duidelijk is waarvoor wij staan, maar vervolgens stemt niemand op ons, dan zij dat zo.''

De grootste uitdaging voor de ChristenUnie in de komende jaren ziet de nieuwe voorzitter dan ook in het ,,duidelijk maken van het karakter van de partij, zodat mensen weten waarvoor we staan. En we moeten proberen nieuwe groepen te bereiken, ook onder christenen. Er zijn namelijk heel veel mensen die de ChristenUnie associëren met oud en traditioneel. We moeten duidelijk maken dat dat beeld niet klopt, maar dat de ChristenUnie een unieke verbinding is van reformatorisch en evangelisch.''

Blokhuis steunt de inspanningen van de ChristenUnie om allochtone groepen te bereiken. Sterker: migranten zouden meer moeten participeren in de partij-organisatie. ,,Als mensen daarvoor geschikt zijn, dan ben ik daar bepaald niet op tegen. Zolang het maar geen 'excuus-allochtonen' zijn.''

De aantredende partijvoorzitter zegt dat hij zich ook gaat inzetten voor verbetering van de verhouding met de SGP. ,,Het gesprek met de SGP moet beter gevoerd gaan worden. Dat voorkomt dat misverstanden en karikaturen blijven bestaan. Het heeft geen zin om afstand te nemen van de SGP. We kunnen beter erkennen dat er verschillen zijn en vervolgens elk vanuit ons eigen profiel samenwerken.''

Labels

« Terug

Reacties op 'Peter blokhuis: Partij moet karakter tonen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > februari

Geen berichten gevonden