ChristenUnie Zuid-Holland debatteert over invulling van de RGZ-Zuidplas

12-09-2005 11:35 12-09-2005 11:35

De provincie Zuid-Holland, het Waterschap en de gemeenten: Moordrecht, Rotterdam  Zevenhuizen/Moerkapelle, Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda moeten gaan samenwerken om aan alle plannen in hun gebied een goede invulling te geven. Maar kunnen en mogen ook alle wensen worden vervuld? En dat is nu precies waarom er onder de bewoners uit dit gebied veel onrust ontstaat. En dat was ook tegelijk het centrale thema van de avond van de ChristenUnie ‘ Onrust in de polder’.
 
Op donderdag 8 september hield de ChristenUnie Zuid-Holland in dorpshuis Swanla in Zevenhuizen een bijeenkomst over de invulling van het Zuidplasgebied. In een goed bezette zaal hebben de leden van de ChristenUnie, als ook wethouders en raadsleden van de ChristenUnie uit het RGZ-Zuidplasgebied met de ChristenUnie statenleden gedebatteerd over een verantwoorde invulling aan het gebied tussen Gouda, Zoetermeer en Rotterdam. Vanuit het rijk is al het groene licht gegeven voor verstedelijking van dit gebied. Er komen huizen, kantoren en kassen bij, naast nieuwe recreatiemogelijkheden en natuur. Begin dit jaar is de Interregionale Structuurvisie (ISV) vastgesteld. 
 
De ChristenUnie vormt met de SGP één fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De doelstelling van deze avond was om als ChristenUnie Zuid-Holland elkaar te informeren. De statenleden Joop Evertse, Andries van Dijk en Gerrit-Wim van Veelen kregen dan ook veel huiswerk mee vanuit de zaal om zo de provinciale besluitvorming te beinvloeden.
 
De ChristenUnie Zuid-Holland zet nog veel vraagtekens bij de plannen in dit gebied, die vanaf 2010 gaan spelen. Men is van mening dat de invulling van het RGZ-Zuidplasgebied vooral zo zorgvuldig en verantwoord mogelijk moet gebeuren.  De leden van de ChristenUnie uiten hun zorgen over het behoud van het groen in dit gebied, of er voldoende recreatiemogelijkheden overblijven en over de verplaatsing van tuinders en boeren uit dit gebied, maar tegelijk ook hoe deze sectoren zich kunnen gaan ontwikkelen. Want hoe denken we al deze zaken verantwoord te kunnen financieren?  Ook maakt men zich in de polder zorgen om inname van het gebied door buurgemeente Rotterdam. Dan is er nog de bestuurlijk aansturing van het hele gebied. Kiezen we voor één grote  Zuidplas-gemeente of kiezen we voor het behoud  van de bestaande gemeenten.  Gouda zal een centrumfunctie gaan vervullen in dit plan, maar krijgt hier vervolgens geen faciliteiten voor aangeboden. Een goede infrastructuur en een goed openbaar vervoersplan zijn essentieel voor de uitvoering van dit plan volgens de ChristenUnie Zuid-Holland.
 
De drie statenleden hebben toegezegd de opmerkingen vanuit de zaal mee te nemen in de besluitvorming door de ChristenUnie-SGP fractie. De ChristenUnie-Zuid-Holland zal bij de realisering van de plannen in het RGZ-Zuidplasgebied vragen om ijkpunten in te bouwen, om eventueel het beleid te kunnen bijsturen. Ook wil de ChristenUnie dat voordat er bebouwing komt, een goede infrastructuur (weg en openbaarvervoer) gerealiseerd is. Maak geen nieuwe woonkernen in het RGZ-Zuidplasgebied, maar kies voor bebouwing rondom bestaande kernen, dat komt de leefbaarheid en de samenhang met de oorsprong van het gebied ten goede.  De ChristenUnie is voor een goede samenwerking tussen de gemeenten en is tegen van boven opgelegde herindelingen.  Gemeenten moeten vooral zelf initiatieven ontplooien bij een eventuele herindeling. Ook in de sfeer van grenscorrecties kunnen gemeenten onderling zelf zaken regelen.
 
Een goed financieringsplan blijft belangrijk. Met boeren en tuinders die uitgekocht worden zullen goede financiële regelingen getroffen moeten worden. Ook is het behoud van natuur en recreatiemogelijkheden een belangrijk punt voor de ChristenUnie.
De ChristenUnie is voor een goed openbaarvervoersbeleid en is daarom ook voor de realisering van de Rijn-Gouwelijn, maar zet tevens veel vraagtekens bij de financiering en uitvoering van dit project.
 
Ook de uitvoering van het Ontwerp- Intergemeentelijk Structuurplan RGZ-Zuidplas zal zeer kritisch gevolgd worden vanuit de ChristenUnie Zuid-Holland. Het rijk heeft groen licht gegeven, maar voor de provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeenten is het zaak om te bewaken, dat het rijk niet door het rode licht gaat. De leden van de ChristenUnie  in de provinciale staten en de gemeenten zullen in ieder geval zeer kritisch de komende grote veranderingen in het RGZ-Zuidplasgebied bewaken.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Zuid-Holland debatteert over invulling van de RGZ-Zuidplas'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > september

Geen berichten gevonden