Vrouw mag politiek talent benutten

maandag 12 september 2005 12:55

 

Staatssecretaris Ross-van Dorp

Bron: Nederlands Dagblad

door onze redacteur Piet H. de Jong

De ChristenUnie heeft veel vrouwelijke kiezers. Toch zijn er maar weinig vrouwen actief binnen de partij. Staatssecretaris Ross-van Dorp vertelde aan ChristenUnie-vrouwen hoe zij werk en gezin combineert.

AMERSFOORT - ,,Als christenvrouw heb je meer te betekenen dan alleen voor je huisgezin. Actief zijn in de politiek kan ook een talent zijn of een kans die je van God hebt gekregen.'' Clémence Ross-van Dorp kwam er al vroeg achter dat zij bestuurlijke talenten in huis had. Voor Inclusief, een projectgroep van de ChristenUnie die de activiteit van vrouwen binnen de partij wil bevorderen, kwam de CDA-staatssecretaris van Volksgezondheid zaterdag uit de doeken doen, hoe zij haar drukke politieke werk combineert met de opvoeding van drie dochters.

Van meet af aan was helder dat en haar man Jos samen verantwoordelijk zouden blijven voor de opvoeding van hun kinderen. Na vrijwilligerswerk in de eigen omgeving veranderde de zaak, toen ze werd gevraagd voor de CDA-kandidatenlijst van de Tweede Kamer.

Overleg met haar man was opnieuw nodig vanwege de afstand tussen de Achterhoek en Den Haag én de mediabelangstelling voor de politica. ,,Jos zou dan immers 'de man van' worden.''

De uitkomst van dat overleg was dat de politieke loopbaan van Clémence in een stroomversnelling kwam, haar man in deeltijd ging werken en vooral als huisman actief zou zijn. Een onderdeel van de afspraak was dat hij niet met haar mee zou gaan bij officiële gelegenheden. ,,Hij is geen man om in gesteven en gestreken pak op Prinsjesdag mee te hobbelen. Voor mij is dat niet altijd gemakkelijk, want dan denken mensen dat onze relatie slecht is en dat is niet zo.''

Ondanks haar werk als bewindsvrouw, met een baan die niet in kantooruren is te vangen, verzekerde Ross-van Dorp haar gehoor dat ze tijd blijft vrijmaken voor vrijwilligerswerk. En ze is er altijd als er een ouderavond op school is.

Ook wil ze niet meedoen aan het gebruikelijke politieke telefooncircuit op zondagavond. ,,Ik heb me zelf strikte regels gesteld en daar houd ik me aan. Die ruimte geef ik ook aan mijn ambtenaren.'' Als voorbeeld noemde de staatssecretaris de directeur-generaal, die vanwege een kind thuis zorgverlof opnam. De minister, Hoogervorst, vond dat maar niks.

Onderzoek

Uit het verhaal van Ross-van Dorp kon helder worden dat de combinatie van werk en zorg/opvoeding mogelijk is. De vrouwen van Inclusief hebben vooralsnog zorgen over de participatie van vrouwen in hun partij. De vrouwelijke stemmers op de ChristenUnie zijn met 61 procent oververtegenwoordigd.

Dat vertaalt zich niet in actieve deelname. Slechts achttien procent is in de partij actief en van de raadsleden is maar een op de zeven een vrouw.

Het congres van de partij heeft in 2004 als doelstelling geformuleerd het aantal vrouwelijke bestuursleden te verdubbelen in drie jaar tijd. Op elke kandidatenlijst moet een kwart van de posities door vrouwen worden ingenomen en in de top-drie van elke lijst moet een vrouw staan.

'Inclusief' heeft voor het participatieproject een begroting opgesteld van 130.000 euro. Daarvan wordt 80.000 gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waaronder het emancipatiebeleid valt.

Inclusief heeft de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle opdracht gegeven een wetenschappelijk onderzoek te doen naar 'participatie van de christenvrouw in de politiek'. Dat onafhankelijke onderzoek wordt uitgevoerd door lector Roel Kuiper en onderzoeker Marja Jager-Vreugdenhil. In februari 2006 worden de resultaten van de steekproef onder de leden van de ChristenUnie, mannen en vrouwen, verwacht.

Labels
Werkgroep vrouwen

« Terug

Reacties op 'Vrouw mag politiek talent benutten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > september

Geen berichten gevonden