ChristenUnie Nijkerk: Alle FANTA weg uit het gemeentehuis

03-11-2005 14:07 03-11-2005 14:07

Door: Ad de Boer
“Alle FANTA weg uit het gemeentehuis”. Met die oproep tijdens het begrotingsdebat in de gemeenteraad van Nijkerk begin deze week heeft de ChristenUnie-SGP-fractie een stevige discussie losgemaakt over het negatieve effect van de muziekzenders TMF en MTV op de seksuele moraal van jongeren. Vanuit de gedachte dat je deze zenders het beste in hun portemonnee kunt raken, hebben we ingezet op een boycot van frisdrank FANTA, sponsor van deze zenders.

Dit opinieartikel is verschenen in het Reformatorisch Dagblad

Door: Ad de Boer

Logo TMF“Alle FANTA weg uit het gemeentehuis”.  Met die oproep tijdens het begrotingsdebat in de gemeenteraad van Nijkerk begin deze week heeft de ChristenUnie-SGP-fractie een stevige discussie losgemaakt over het negatieve effect van de muziekzenders TMF en MTV op de seksuele moraal van jongeren. Vanuit de gedachte dat je deze zenders het beste in hun portemonnee kunt raken, hebben we ingezet op een boycot van frisdrank FANTA, sponsor van deze zenders.
 
De laatste tijd besteden de media forse aandacht aan de schadelijke effecten van de vele seksueel getinte videoclips op MTV en TMF. Deskundigen op het gebied van jongeren en seksualiteit, maar ook PvdA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem en ex-TMF-VJ Bridget Maasland ( toch waarlijk geen preutse dame) signaleren, dat deze clips vrouwen en meisjes tot seksuele gebruiksvoorwerpen degraderen, die permanent beschikbaar moeten zijn om zich aan de seksuele wensen van mannen te onderwerpen: niet goedschiks, dan kwaadschiks. Zo zetten ze het beeld neer van vrouwen en meisjes die niets liever willen dan ‘gepakt’ worden. Dat staat haaks op hun waarde en waardigheid en op het beeld van seksualiteit als scheppingsgave van God die ingebed moet zijn in liefde en trouw. Jongeren die veel naar dit soort zenders kijken,  gaan geloven dat dit ‘normaal’ is en zich vervolgens in de praktijk daarnaar gedragen, vrezen deskundigen. Steeds vaker wordt verband gelegd tussen groepverkrachtingen en deze videoclips. Kort en goed, deze zenders zijn een gevaar voor de geestelijke volksgezondheid. Je kunt als gemeente wel opvoedingsondersteuning subsidiëren, maar dat is dweilen met de kraan open, als jongeren voortdurend met dit soort beelden overspoeld worden.
 
Vanuit deze overwegingen hebben we als ChristenUnie-SGP-fractie de Nijkerkse gemeenteraad in eerste instantie voorgesteld om te stoppen met het schenken van FANTA in het gemeentehuis teneinde deze zenders via hun sponsor te raken. Toen bleek dat daar te weinig draagvlak voor was, maar dat veel raadsleden onze zorgen over de zenders deelden, hebben we ons voorstel aangepast in een verzoek aan het college van B&W om die zorgen over te brengen aan TMF, MTV, FANTA, de regionale programmaraad, die kabelexploitant UPC adviseert, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het college meldde dat te willen doen, als de raad dat zou vragen. Daar kwam het uiteindelijk niet van, omdat onze motie met 14-9 stemmen werd verworpen. Tegen was o.a. het CDA, maar (verrassend!) vóór o.a. Progressief 21 (de combinatie van PvdA, GroenLinks en D66) met – en dat hielp - twee vrouwen in de fractie. Zij en ook andere vrouwelijke raadsleden bleken het hartstochtelijk eens met ons protest tegen de degradatie van vrouwen tot seksuele gebruiksvoorwerpen. De tegenstemmers (‘er is veel meer vuiligheid op de tv’, ‘dit is de verantwoordelijkheid van de ouders’) hebben we erop gewezen dat driekwart van de tieners een tv op de eigen kamer heeft buiten de ouderlijke controle en dat het feit dat veel meer kranen vuil spuiten, je niet moet verlammen om er tenminste een dicht te draaien.  Zover kwam het niet, maar het debat is geopend!
 
Ad de Boer is fractievoorzitter voor de ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad van Nijkerk

Bijlagen:
- fragment uit Algemene Beschouwingen gemeenteraad Nijkerk
- oorspronkelijke versie motie
- gewijzigde versie motie

Zie ook:

Algemene Beschouwingen ChristenUnie-SGP Nijkerk, 31 oktober 2005

In de afgelopen tijd is er in de media veel aandacht besteed aan de vele seksueel getinte videoclips op zenders als MTV, TMF en The Box. Clips die een negatieve invloed hebben op de seksuele moraal en praktijk van jongeren. Deze zenders degraderen in hun clips vrouwen en meisjes tot seksuele gebruiksvoorwerpen. Die moeten op elk moment beschikbaar zijn voor mannen en zich onderwerpen aan hun seksuele wensen; is het niet goedschiks, dan kwaadschiks. Steeds meer deskundigen maken zich zorgen over het effect van deze clips op het beeld dat jongeren van seksualiteit krijgen. Ze zetten het beeld neer van vrouwen en meisjes die niks liever willen dan ‘gepakt’ worden; een beeld dat haaks staat op hun waarde en waardigheid. Er is in onze samenleving weinig verschil van mening over de schadelijke gevolgen van deze zenders voor een gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren, waarbij seksualiteit als scheppingsgave van God is ingebed in liefde en trouw. Steeds vaker wordt verband gelegd tussen groepverkrachtingen en dit soort videoclips. Daarmee zijn deze zenders een gevaar voor de geestelijke volksgezondheid. We beseffen dat aan het gemeentebestuur weinig middelen ter beschikking staan om dat te verhinderen. En we zien ook de risico’s van verboden door de overheid op dat punt. Maar niets belet het gemeentebestuur om zijn zorgen op dit punt kenbaar te maken aan de regionale programmaraad die kabelexploitant UPC adviseert en dit orgaan te vragen zich in te zetten voor de vervanging van MTV, TMF en The Box op de Nijkerkse kabel door andere zenders.
 
We vragen het college om dat te doen. En niets belet ons in dit huis om via een van belangrijkste sponsors van MTV en TMF een signaal af te geven dat ze iets steunen wat geen steun verdient. We stellen concreet voor om te stoppen met het kopen en schenken van Fanta in het gemeentehuis, omdat Fanta de grote sponsor is van deze zender. Met als doel daar te laten doordringen dat ze meewerken aan iets dat buitengewoon schadelijk is voor onze samenleving. Om dit soort bedrijven in hun geweten aan te spreken moet je hen vaak in hun portemonnee raken. Via een motie willen we daarover een uitspraak van de raad vragen.

MOTIE (oorspronkelijke versie)

De raad van de gemeente Nijkerk, in vergadering bijeen d.d. 31 oktober en 1 november 2005,
 
Constaterend
dat steeds meer deskundigen waarschuwen  voor de negatieve effecten van  seksueel getinte muziekclips op zenders als MTV en TMF, die het beeld geven van vrouwen en meisjes als seksueel gebruiksvoorwerp;
 
Overwegende
dat dit soort videoclips de waarde en waardigheid van vrouwen en meisjes omlaag halen;
voorts overwegende dat dit soort clips een schadelijke uitwerking hebben op de seksualiteitsbeleving van jongeren en aanleiding geven tot ongewenst seksueel gedrag;

Van oordeel zijnde
-          dat het gewenst is aan deze zenders een signaal van afkeuring te geven en
-          dat het zinvol is dat te doen via een hoofdsponsor van deze zenders zoals Fanta;

Verzoekt het college
in het bedrijfsrestaurant en anderszins binnen de gemeentelijke organisatie geen Fanta meer in te kopen en te schenken

 
en gaat over tot de orde van de dag.

MOTIE (gewijzigde versie)

De raad van de gemeente Nijkerk, in vergadering bijeen d.d. 31 oktober en 1 november 2005,
 
Constaterend
dat steeds meer deskundigen waarschuwen  voor de negatieve effecten van  seksueel getinte muziekclips op zenders als MTV en TMF, die het beeld geven van vrouwen en meisjes als seksueel gebruiksvoorwerp;
 
Overwegende
dat dit soort videoclips de waarde en waardigheid van vrouwen en meisjes omlaag halen;
voorts overwegende dat dit soort clips een schadelijke uitwerking hebben op de seksualiteitsbeleving van jongeren en aanleiding geven tot ongewenst seksueel gedrag;

Van oordeel zijnde
-          dat het gewenst is aan deze zenders een signaal van afkeuring te geven en
-          dat het zinvol is dat te doen via de zenders zelf, de hoofdsponsor van de zender, de regionale programmaraad en de VNG

Verzoekt het college
bvengenoemde overwegingen en oordelen ter kennis te brengen van genoemde instanties

en gaat over tot de orde van de dag.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Nijkerk: Alle FANTA weg uit het gemeentehuis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > november

Geen berichten gevonden