ChristenUnie Ede ziet mogelijkheden voor goedkope woningen

18-11-2005 13:43 18-11-2005 13:43

Te lange wachttijden in Edese woningmarkt, traagheid in de realisatie van woningbouw, te weinig bouwontwikkelingen en meer mogelijkheden in contractvormen om goedkope woningen ook goedkoop te houden, dat zijn de belangrijkste aandachtspunten in de notitie die de Edese ChristenUnie fractie uitbracht.

Onder het motto “Bouwen voor Elkaar “ wil de ChristenUnie fractie nogmaals de aandacht vestigen op de knelpunten in de Edese woningbouwmarkt. Met oog op het nieuwe woonbeleid 2005-2015 van de gemeente Ede die aan het eind van het jaar zal verschijnen. Tegelijk wil de ChristenUnie fractie ook oplossingsrichtingen aandragen. Het nieuwe woonbeleid zal begin 2006 door de Gemeenteraad van Ede moeten worden bekrachtigd.

Raadslid Piet Plug, woordvoerder Ruimtelijke Ontwikkeling van de Edese ChristenUnie fractie is positief over de samenwerking van de Gemeente Ede met de Edese woningcorporatie die woningen in verschillende contractvormen op de markt zet. Maar het zou goed zijn als de Gemeente Ede ook zoekt naar andere (corporatie)partners en bekijkt hoe de Gemeente zelf ook kan opereren op de woningbouwmarkt. Dit om een gezonde concurrentie positie in het aanbieden van woningen in de Edese woningmarkt te versterken en het behoud van goedkope woningen te garanderen; aldus Plug.

“Bouwen voor Elkaar” op de toch wel gespannen en stagnerende Edese woningbouwmarkt met als doelstelling een evenredige verdeling van woningaanbod in de goedkope, middeldure en dure sector. Niet alleen in de kern Ede zelf maar ook in de Edese buitendorpen zoals o.a. Wekerom, Harskamp en Ederveen waar de laatste jaren te weinig is ingezet op woningbouw en waar dit op termijn ten koste kan gaan van de leefbaarheid van de kleine kernen. De ChristenUnie fractie wordt op dit punt gesteund door Minister Dekker die onlangs in een vraaggesprek in het maandblad “Eigenhuis” aangaf dat de woningbouw stagneert en dat de oplossing hiervoor is; Bouwen, Bouwen, Bouwen.

Naast het op de markt zetten van goedkope woningen is het van belang dat starters op de woningmarkt deze woningen ook kunnen kopen. De ChristenUnie fractie ziet hiervoor verschillende mogelijkheden in contractvormen zoals: Woningen in Maatschappelijke Gebonden Eigendom (MGE), Bouwen in Eigen Beheer (BIEB), Erfpacht constructie, Cascohuur en Consumentgerichte projectontwikkeling. Initiatieven hiervoor vanuit de Gemeente Ede zelf is meer dan gewenst.

Tenslotte wijst de ChristenUnie fractie in haar notitie ook op de toenemende vraag naar geschikte woningen voor ouderen. De toenemende vergrijzing en de landelijke wijziging in zorgverlening vraagt ook een gevarieerder aanbod in woningen op de Edese woningmarkt voor de oudere wordende inwoner. In Ede ontbreken op dit moment de zogenaamde “levensloop bestendige woningen’ dit zijn woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor bewoning door ouderen ook in het geval van fysieke handicaps of bij chronische ziekte van bewoners. Daarnaast is er steeds meer vraag naar kleinschalig (groeps) wonen als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Zowel in de kernen als ook in de buitendorpen.

De ChristenUnie fractie ziet graag dat in het door de gemeente op te stellen nieuwe woonbeleid voor 2005-2015 de oplossingsvarianten en de gedane voorstellen van de ChristenUnie verwerkt worden zodat in Ede vanaf 2006 voortvarend gewerkt wordt aan de productiviteit en kwaliteit van de Edese woningmarkt.

[file=578]

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Ede ziet mogelijkheden voor goedkope woningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > november

Geen berichten gevonden