ChristenUnie Harderwijk schrijft programmaraad over MTV, TMF en The Box

22-11-2005 15:29 22-11-2005 15:29

ChristenUnie Harderwijk-Hierden
p/a mr. M.E. Companjen
Multatulistraat 3
3842 AK Harderwijk
 
De Programmaraad Harderwijk
p/a Stichting Centrale Antenne Inrichting Harderwijk
Julianalaan 43
3843 CA Harderwijk
 
Harderwijk, 22 november 2005
 
Geachte leden van de Programmaraad,
 
In het Kontakt van donderdag 17 november jl. hebben wij gelezen dat u vanavond het definitieve TV-advies gaat samenstellen. In het krantenartikel is tevens vermeld dat u onder meer de ingekomen reacties zult bespreken. Aangezien wij niet in de gelegenheid zijn om bij de vergadering aanwezig te zijn, willen wij graag van deze (andere) mogelijkheid gebruik maken.
 
Zoals u wellicht weet, is er in de afgelopen periode enige commotie ontstaan over datgene wat de muziekzenders MTV, TMF en The Box hebben uitgezonden en nog uitzenden. Wij doelen dan met name op de bijzonder vrouw-onvriendelijke videoclips, die door deze zenders worden vertoond. Tot onze afschuw hebben we vernomen waartoe dit kan leiden: de verkrachting van een minderjarig meisje in Rotterdam. Ook overigens zenden deze zenders programma’s uit en worden er tekstregels vertoond (waar een vermeend deskundige ingaat op veelal sexueel getinte vragen of waar onderling de nodige ‘ervaringen’ worden uitgewisseld), waarvan gezegd moet (!) worden dat deze de grenzen van het betamelijke ver overschrijden. Wij merken hierbij op dat hier kennelijk geen toetsing plaatsvindt van welk programma op welk tijdstip mag worden uitgezonden en dat er evenmin een leeftijdskeuring heeft plaatsgevonden.
 
Wij maken ons ernstige zorgen over het voorgaande en durven de stelling aan dat dit een kwalijke ontwikkeling is, die nadelige gevolgen heeft voor de samenleving als geheel, en met name de vrouwelijke helft ervan. Uit het laatste CAI-contact (september 2005) blijkt dat u zenders kunt blokkeren door middel van een pincode. In de toelichting hierbij staat dat dit kan worden gebruikt voor zenders die “niet geschikt zijn voor jeugdige kijkers”.
 
Onze oproep aan u is om de genoemde zenders, waarvan gezegd kan worden dat zij aan dit criterium voldoen, over te zetten van “Free to cable” naar “Premium”, oftewel deze zenders niet automatisch door te geven, maar te bewerkstelligen dat deze enkel op aanvraag - en tegen betaling - beschikbaar zijn. Dat deze zenders populair zijn, weegt onzes inziens minder zwaar dan de negatieve invloed die van deze zenders uitgaat.
 
Wij vernemen graag de uitkomst van de vergadering.
 
Hoogachtend,
 
 
 
M.E. Companjen.
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie Harderwijk schrijft programmaraad over MTV, TMF en The Box'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > november

Geen berichten gevonden