SGP-ChristenUnie Zuid-Holland op bres voor regiotaxi

02-01-2006 12:31 02-01-2006 12:31

SGP-ChristenUnie vreest onbetaalbaarheid Regiotaxi
 
De SGP-ChristenUnie in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de toekomst van de regiotaxi in de provincie. Dit naar aanleiding van krantenberichten in het Nederlands Dagblad (ND) en Algemeen Dagblad (AD/Groene Hart). De regiotaxi, oorspronkelijk bedoeld als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer, is vanwege bezuinigingen steeds meer gaan fungeren als vervanger van het openbaar vervoer, met name op het platteland.
 
Het ND meldt dat behalve Noord-Holland alle provincies te weinig geld hebben om de regiotaxi overeind te houden.
SGP-ChristenUnie statenlid Andries van Dijk heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. Hij wil weten waarom het Noord-Holland wel lukt om de regiotaxi rijdende te houden, terwijl het in Zuid-Holland niet lukt. Volgens Van Dijk moet Zuid-Holland het “slimme” voorbeeld van Noord-Holland ook kunnen volgen.
 
Overigens heeft de SGP-ChristenUnie al in augustus 2004 aandacht gevraagd voor deze kwestie. Zo zouden er overstappunten moeten komen, waar de regiotaxi aansluiting biedt op het reguliere openbaar vervoer. Inmiddels lijkt de situatie echter alleen maar achteruit te gaan en dreigt het openbaar vervoer buiten de stedelijke gebieden nog meer te verschralen.
 
 
 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten
De heer J. Franssen
 
 
Papendrecht, kerstavond 2005
 
 
Betreft: onbetaalbaarheid regio taxi
 
Inleiding.
In het Nederlands Dagblad van 22 december jl. stond een artikel over het dreigend onbetaalbaar worden van de regiotaxi en zelfs het wegvallen daarvan.
Volgens het IPO zoeken provincies en regionale samenwerkingsverbanden naar manieren om de regiotaxi betaalbaar te houden
Noord-Holland kent die problemen(nog) niet omdat deze provincie een slimmere manier van aanbesteden zou hebben.
Het ministerie van V en W geeft provincies in overweging om eventueel weer buslijnen in te zetten, daar waar deze zijn opgeheven.
Ook het AD. Groene Hart ed. meldde het opheffen van de treintaxi in Gouda en Nieuwerkerk. Mede omdat veel senioren hiervan gebruik maakten heeft de provincie nu tijdelijk de Groene Harthopper ingeschakeld.
 
 
Op grond van het Reglement van orde stel ik u de volgende vragen:
 
Vragen:
  1. Zijn er in Zuid-Holland gebieden waar de regiotaxi  onrendabele buslijnen vervangt nu of op termijn zodanige financiële problemen te verwachten dat het voortbestaan in gevaar komt?
  2. Zoekt ook Zuid-Holland naar manieren om de regiotaxi betaalbaar te houden? Zo ja, welke? Indien niet, graag een toelichting.
  3. Wat is het "slimme" in de wijze van aanbesteden wat Noord-Holland wel heeft en de andere provincies – en dus ook Zuid-Holland - zouden missen?
  4. Zou dat "slimme" ook toe te passen zijn in Zuid-Holland ?
  5. Vindt de provincie dat het CVV een goede permanente oplossing biedt ter vervanging van de treintaxi of ziet zij het als een noodoplossing voor dit moment?
  6. Overweegt de provincie Zuid-Holland om op bepaalde trajecten weer buslijnen - met eventueel kleiner materiaal - in te zetten? Zo ja, op welke trajecten? Indien nee, graag een toelichting.
A.W. (Andries) van Dijk
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'SGP-ChristenUnie Zuid-Holland op bres voor regiotaxi'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2006 > januari

Geen berichten gevonden