SGP-ChristenUnie Zuid-Holland verontrust over levering zoetwater

20-12-2005 11:41 20-12-2005 11:41

De SGP-ChristenUnie in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten, over het dreigend tekort van zoetwater voor de drinkwatervoorziening. Dit naar aanleiding van krantenberichten, waaruit blijkt dat door een tekort aan aanvoer van regenwater, het water van het Haringvliet te zout is geworden. De Statenleden Van Veelen en Slingerland maken zich te meer zorgen, omdat structurele verzilting van het Haringvliet dreigt als over enkele jaren de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet. “Wij zijn bang dat straks in delen van Zuid-Holland de levering van zoetwater niet meer gegarandeerd is” aldus Gerrit Wim van Veelen en Jaap Slingerland.
 
“De verontrusting is niet alleen gebaseerd op een verminderde aanvoer van zoetwater vanuit de rivieren van Duitsland, maar ook omdat straks de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet en daardoor permanent zilt zeewater wordt binnengelaten.
De combinatie van de lage rivierafvoer en constante zeewater invoer vormen grote risico´s waardoor een permanente zoetwater aanvoer niet verzekerd is”, aldus de verontruste statenleden. Van Veelen en Slingerland willen van GS weten of deze risico´s zijn berekend en welke milieuschade aan de duinen wordt voorzien als hieruit (extra) zoetwater moet worden onttrokken om voldoende zoetwater te kunnen blijven leveren.
 
Door de verzilting komt ook de levering van zoetwater vanuit het Brielse Meer aan de industrie onder druk te staan. Het waterbedrijf heeft de industrie gewaarschuwd zodat deze maatregelen kunnen nemen. Maar als de verzilting doorzet zal ook de levering van zoetwater aan de industrie gevolgen hebben. De SGP-ChristenUnie vraagt zich af of het Brielse Meer nog kan blijven functioneren als bron van zoetwater in het geval dat extra zoetwater moet worden ingenomen om een dreigende verdroging van waterkeringen en waterkerende kades te voorkomen zoals enige jaren geleden nodig was. “Wij hopen dat onze angst onterecht is en dat voldoende maatregelen getroffen zijn om delen van Zuid-Holland (Goeree-Overflakkee) en Zeeland (Schouwen-Duiveland) blijvend van zoetwater te voorzien” aldus Van Veelen en Slingerland.
 
 
 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten
De heer J. Franssen
 
 
Vlaardingen/Berkenwoude , 19 december 2005
 
Betreft: dreigend tekort zoetwater in delen Zuid-Holland
 
 
Geachte heer Fransen
 
In het Reformatorisch Dagblad en het AD/Rotterdams Dagblad zijn recent artikelen geplaatst (zie bijlage) waarin gesproken wordt over een dreigend te kort aan voldoende zoet drinkwater voor delen van Zuid-Holland. De reden hiertoe zou volgens deze artikelen het hoge zoutgehalte in het Haringvliet zijn, waardoor het drinkwaterbedrijf onvoldoende zoetwater kan innemen.
 
Conform het Reglement van orde stellen wij u de volgende vragen:
 
  1. Is het juist dat een dreigend tekort aan zoet drinkwater is ontstaan vanwege een hoge en niet voorziene verzilting van het Haringvliet?
  2. Nu kennelijk vanwege de te lage afvoer van rivierwater vanuit  Duitsland dit probleem ontstaan is, hoe denkt u dit in de toekomst te kunnen voorkomen vanaf het moment dat de Haringvlietsluizen op een kier gezet zijn?
  3. In hoeverre is het ontstaan van een hoge verzilting door de geringe waterafvoer vanuit Duitsland in combinatie met de verzilting vanuit zee, als risicoaspect meegewogen bij het besluit om de Haringvlietsluizen als proef op een kier te zetten?
  4. Welke milieuschade zal of kan ontstaan als het waterbedrijf toestemming krijgt om duinwater te gebruiken voor de levering van zoet water?
  5. Is het juist dat het Brielse Meer - een van de (reserves) bekkens voor zoet water - door de hoge verzilting deze functie dreigt te verliezen?
  6. Welke problemen geeft de verzilting van het Brielse Meer indien, zoals enige jaren geleden, hieruit opnieuw water nodig zou zijn om de verdroging van waterkeringen en waterkerende kade´s te voorkomen?
  7. Kunt u aangeven welke andere innamepunten voor drink- en/of industrieel zoetwater eveneens in de gevarenzone komen?
  8. Welke alternatieven zijn aanwezig om te zorgen dat voldoende zoet drinkwater en industrieel water geleverd kan worden?
  9. Kunt u aangeven wie vanwege de geconstateerde verzilting voor de extra kosten zal gaan opdraaien?
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Gerrit  Wim van Veelen
 
 
Jaap Slingerland
Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'SGP-ChristenUnie Zuid-Holland verontrust over levering zoetwater'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > december

Geen berichten gevonden