Aanpak loverboys ook via tv

maandag 05 december 2005 18:26

Bron: Zwolse Courant

van een onzer verslaggeefsters

ZWOLLE - In de strijd tegen loverboys moeten ook televisiezenders als MTV, TMF en The Box op hun verantwoordelijkheid gewezen worden, vindt de Zwolse fractie van de ChristenUnie (CU). In een motie, die zij morgenavond indient, vraagt CU het college bovendien om ‘met de kabelexploitant en de programmaraad nieuwe afspraken te maken over het zenderaanbod’.

Deze nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat kabelgebruikers in Zwolle duidelijker keuzes kunnen maken in het weren of toelaten van bepaalde zenders in hun huizen.

Volgens de fractie bestaat onder Zwose jongeren en kinderen een toenemende onduidelijkheid rond relatievorming en seksualiteit, onder andere onder invloed van de media. Ze betoogt dat seksueel getinte muziekclips op zenders als MTV en TMF de waarde en waardigheid van vrouwen en meisjes omlaag halen. ‘Dit soort clips hebben een schadelijke uitwerking op de seksualiteitsbeleving van jongeren en geven aanleiding tot ongewenst seksueel gedrag’, schrijft de fractie in de motie.

In de Tweede Kamer is de discussie over de muziekzenders eerder al opgelaaid. Aanleiding was de veroordeling van elf minderjarige jongens uit Rotterdam wegens groepsverkrachtingen van minderjarige meisjes. Hun advocaten gaven aan dat de jongens op het idee waren gebracht door videoclips op tv.

Ook het Zwolse kamerlid Arie Slob heeft zijn ongenoegen over deze videoclips al geuit. ‘Vrouwen en meisjes worden in die clips gedegradeerd tot seksuele gebruiksvoorwerpen.’

Een kamermeerderheid van CDA, PvdA en ChristenUnie wil dat de muziekzenders zich bezinnen. De plaatselijke CU-fractie vindt echter dat ook de lokale overheid de mogelijkheid en verantwoordelijkheid heeft om de negatieve invloed van media tegen te gaan. Daarom wil ze genoemde zenders ‘een signaal van afkeuring’ geven en vraagt ze het college dit signaal over te brengen aan de zenders, kabelexploitant, regionale programmaraad en Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Labels
In het land

« Terug

Reacties op 'Aanpak loverboys ook via tv'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > december

Geen berichten gevonden