ChristenUnie nog niet overtuigd van CO2-opslag Barendrecht

2008_Wiegman_610_RubenTimman_321-04-2010 10:49 21-04-2010 10:49

Deze week wordt wederom gedebatteerd over CO2-opslag onder Barendrecht. De ChristenUnie vroeg eerder dit jaar aan het kabinet om helder te maken dat Barendrecht een noodzakelijke tussenstap is voor opslag in Noord-Nederland. Antwoord hierop is nog niet gegeven. Wiegman: ,,Over veiligheid mag geen twijfel bestaan. Maar ook nut en noodzaak zijn essentieel om akkoord te gaan."

De ChristenUnie kan alleen instemmen met een project als het door de minister genoemde ‘algemeen belang’ daadwerkelijk is aangetoond. Wiegman: ,,In de brief van het kabinet wordt op mijn motie ingegaan, maar mij is nog niet helder wat er gebeurt als opslag in Barendrecht niet door zou gaan. Zeker nu de provincie Drenthe zich welwillend opstelt tegenover een eventueel demonstratieproject, komt die vraag nadrukkelijk naar boven."

Als het gaat om CO2-opslag heeft de ChristenUnie-fractie altijd betoogd dat CCS slechts een onderdeel is van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Dit tijdelijke alternatief hebben we nodig om de doelstelling van -30% uitstoot in 2020 te realiseren.

Voor de partij is op dit moment nog onduidelijk hoe de proef in Barendrecht past in het traject om te komen tot grootschalige CO2-opslag in het noorden van het land, waardoor een aanzienlijk deel van de nationale CO2-reductiedoelstellingen behaald moeten gaan worden. Daarbij is het van belang dat de regering in het proces van introductie en toepassing van CCS, een regierol heeft. Wiegman: ,,De rol van de regering rondom de proef in Barendrecht is pas laat in beeld gekomen.Dat is te betreuren vanuit het oogpunt van communicatie en het verwerven van draagvlak."

De motie van Esmé Wiegman:

overwegende dat op dit moment nog onduidelijk is hoe de proef in Barendrecht past in het traject om te komen tot grootschalige CO2-opslag in het noorden van het land, waardoor een aanzienlijk deel van de nationale CO2-reductiedoelstellingen behaald moeten gaan worden,

verzoekt de regering de Kamer binnen drie maanden te informeren over de rol van ccs in het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen en het tijdpad en de volgorde die gevolgd worden van proef, via demonstratie tot aan verplicht toegepaste techniek;

verzoekt de regering voorts pas te beslissen inzake de vergunningverlening voor CO2-opslag in Barendrecht indien vast is komen te staan dat in Noord-Nederland in de nabije toekomst een locatie voor grootschalige CO2 opslag wordt ingericht en de proef in Barendrecht daarvoor een noodzakelijke tussenstap is

 

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie nog niet overtuigd van CO2-opslag Barendrecht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > april

Geen berichten gevonden