Meer energiebesparing op spoor

DSCN173928-04-2010 10:13 28-04-2010 10:13

De ChristenUnie wil dat minister Eurlings meer werk maakt van energiebesparing op het spoor. Ernst Cramer: “Wij vragen al meer dan een jaar om een energiebesparingsplan voor de spoorsector. De Kamer heeft nu alleen een brief ontvangen met een paar ideeën van ProRail. Het echte plan heeft de Kamer nog steeds niet gehad, en onduidelijk is ook wat NS gaat doen.”

Cramer mist een fundamentele analyse van de mogelijkheden voor energiebesparing voor de spoorsector als geheel. Ernst Cramer: “De kosten en baten zijn ook volstrekt onduidelijk. Het is natuurlijk leuk dat ProRail aan de slag wil met windmolens en zonne-energie maar hun specialisme is het spoor en daar is nog zoveel meer mogelijk.”

Een van de voorstellen uit het plan van ProRail is, blijkens een brief van minister Eurlings, om te voorkomen dat treinen onnodig afremmen door een beter informatiesysteem voor machinisten. Ernst Cramer: “Dit levert volgens ProRail 5% energiebesparing op. Fantastisch, maar deskundigen zeggen mij dat er potentieel met deze maatregel nog veel meer energie kan worden bespaard. Dat moet daarom verder worden onderzocht.”

De ChristenUnie wil ook meer aandacht voor niet-geëlektrificeerde regionale spoorlijnen. Ernst Cramer: “Ik verbaas mij erover dat er nog niet is gekeken naar de mogelijkheden om energie te besparen en CO2 uitstoot te reduceren door elektrificatie van deze diesellijnen”.

 

Vragen van het lid Cramer (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over een energiebesparingsplan voor de spoorsector.

  1. Bent u bereid het energiebesparingsplan van ProRail uiterlijk 7 mei naar de Kamer te sturen?[1]
  2. Is er voor dit energiebesparingsplan een integraal onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor energiebesparing voor het complete spoorsysteem (infrastructuur, beveiliging en treinen), inclusief een kosten-batenanalyse, zoals gevraagd in de motie Cramer/Koopmans (31305, nr. 114)? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven welke maatregelen NS neemt rond energiebesparing? Bent u bereid hierover ook afspraken te maken in de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet?
  4. Wat zijn de kosten voor het realiseren van de voorstellen uit het energiebesparingsplan en welke partij(en) gaan dat betalen?
  5. Kunt u aangeven wat het energiebesparingsplan concreet oplevert in termen van energiebesparing en CO2 reductie voor de spoorsector als geheel?
  6. Deelt u de mening dat er door het voorkomen van onnodig afremmen en weer optrekken meer energiebesparingswinst mogelijk is dan de 5% die met RouteLint volgens ProRail wordt bereikt? Bent u bereid de potentiële energiebesparing van deze maatregel verder te onderzoeken?
  7. Waarom ontbreekt elektrificatie van diesellijnen in het plan van ProRail? Deelt u de mening dat dit kan bijdragen in de beperking van de CO2 uitstoot en bent u bereid dit verder te onderzoeken?

 


[1] Brief minister Verkeer en Waterstaat, 21 april 2010, VENW/DGMo-2010/3932, http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images/e3647800-8e10-46d8-91f6-6d9144f4edee_tcm195-276931.pdf

 

Labels
Energie
Ernst Cramer
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Meer energiebesparing op spoor'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > april

Geen berichten gevonden