'Treinen mogen stations niet overslaan'

trein_spoor_610dinsdag 28 september 2010 10:10

Bij de proef met meer treinen op het spoor tussen Eindhoven en Utrecht is de afgelopen weken regelmatig station Culemborg overgeslagen. Inmiddels heeft NS toegezegd dat reizigers hierover van te voren zullen worden geïnformeerd. Kamerlid Arie Slob wil nu van minister Eurlings weten wat hij vindt van het voorbijrijden van stations in het algemeen.

Slob: “Het overslaan van Culemborg is het gevolg van een experiment waarbij er één maand lang meer treinen rijden. Vanaf december zal dit niet meer gebeuren omdat dan de spoorverdubbeling klaar is tussen Utrecht en Houten. Maar er komen ook elders uit het land klachten over het voorbijrijden van stations. Dat zou niet mogen.”

De ChristenUnie heeft klachten ontvangen dat ook stations tussen Nijmegen en Arnhem regelmatig worden overgeslagen door de intercity Zwolle-Roosendaal, die hier volgens de dienstregeling wel moet stoppen. Arie Slob: “Hier is geen sprake van een experiment, maar als dit zo is van een structureel capaciteitsprobleem. Ook de gedeputeerde gaf onlangs al aan dat er tussen Arnhem en Nijmegen een knelpunt is. In de toekomst wil de minister hier bovendien meer goederentreinen laten rijden. Maar het spoor tussen Arnhem en Elst wordt niet verdubbeld. Er komt alleen een spoorboog bij. Ik vraag me af of dit wel kan als nu al regelmatig Arnhem-Zuid en Elst worden overgeslagen”

Punctualiteit
Het Kamerlid vraagt de minister onder andere of het spoor tussen Arnhem en Nijmegen al overbelast is verklaard. Slob: “Volgens de site van ProRail is dit niet het geval. Terwijl de wet duidelijk is: als er een capaciteitsprobleem is of in de nabije toekomst wordt verwacht dan moet ProRail onmiddellijk een traject overbelast verklaren en een capaciteitsvergrotingsplan maken. Ik wil weten waarom dat hier nog niet gebeurd is.” Een andere vraag van het Kamerlid betreft de normen waarom de minister de NS toetst. Slob: “Er wordt getoetst op de reizigerspunctualiteit, maar in feite wordt er gekeken naar de treinpunctualiteit. Het gaat er dan niet om of een reiziger zijn aansluiting haalt maar of de trein, en de treinen daarachter, op tijd zijn. Dit kan dus tot de kromme situatie leiden dat kleinere stations worden overgeslagen. De normen zouden meer gericht moeten zijn op de reiziger die van A naar B wil!”


Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over het overslaan van stations.

  1. Kent u het bericht " NS en ProRail pakken problemen proeftraject aan”?
  2. Wat zijn de kosten voor het realiseren van inhaalsporen bij Culemborg?
  3. Klopt het dat de stations Nijmegen Lent, Elst en Arnhem Zuid al ruim 1,5 jaar regelmatig worden overgeslagen door de intercity Zwolle-Roosendaal terwijl deze trein daar volgens de dienstregeling wel moet stoppen? Klopt het dat reizigers die in Elst willen overstappen op de verbinding naar Tiel in dit geval een uur vertraging oplopen?
  4. Is het traject Nijmegen-Arnhem om deze reden inmiddels overbelast verklaard en is er gestart met het maken van een capaciteitsvergrotingsplan? Zo nee, waarom niet?
  5. Zijn er nog meer stations die regelmatig worden overgeslagen als gevolg van capaciteitsproblemen? Zo ja, welke stations zijn dit en zijn de betreffende trajecten overbelast verklaard?
  6. Deelt u de mening dat het overslaan van stations door treinen die daar volgens de dienstregeling wel moeten stoppen onaanvaardbaar is? In hoeverre worden ProRail en NS hierop afgerekend op basis van outputsturing?
  7. Deelt u de mening dat het voorbijrijden van stations wordt gestimuleerd doordat er wordt gestuurd op reizigerspunctualiteit (treinpunctualiteit x aantal reizigers in de trein) terwijl dit niets zegt over de reistijd van de klant over de keten?
  8. Bent u bereid om de bestaande indicatoren, in lijn met de Motie Van Hijum/Dijksma 30800 XII nr. 22 meer klantgericht in plaats van treingericht te maken?

 

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Treinen mogen stations niet overslaan''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > september