'Dring aan op eerlijke rechtsgang christenen in Irak'

Joel_in_autoIrakdinsdag 28 september 2010 10:32

Nederland moet aandringen op eerlijke rechtsgang voor Assyrische christenen in de Koerdische regio in Noord-Irak. Dit stelt Tweede Kamerlid Joël Voordewind in Kamervragen aan minister Verhagen (Buitenlandse Zaken). Aanleiding zijn diverse rapporten waarin wordt gesproken over oneerlijke rechtsgang en gewelddadigheden door autoriteiten tegen Assyrische christenen en andere minderheden.

In zijn kamervragen vraagt Voordewind specifiek aandacht voor de zaak van de Assyrische christen Robert Aowyamlik. Deze man is volgens mensenrechtenorganisatie Assyria Council of Europe onterecht veroordeeld voor de moord op zus. Hij heeft onder druk van (psychologische) martelingen een bekentenis ondertekend dat hij zijn zus op 15 december 2009 zou hebben vermoord. Er zijn echter aanwijzingen en getuigenverklaringen die deze bekentenis ontkrachten. Aowayamlik zou ten onrechte tot 15 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld.

Voordewind roept Verhagen bij de Koerdische autoriteiten aan te dringen om hem alsnog een eerlijk proces te geven.


Schriftelijke vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, over de situatie van Assyrische christenen in het Noorden van Irak.

  1. Bent u bekend met de inhoud van diverse rapporten waarin wordt gesproken van oneerlijke rechtsgang en geweld door Koerdische autoriteiten tegen Assyrische christenen en andere minderheden in Noord-Irak? (Zie rapport  van Assyria Council of EU 2009- 2010 part 1, part 2, part 3)
  2. Wat is de inzet van de Nederlandse regering en de Europese Unie om het recht op een eerlijke rechtsgang in de Koerdische regio te bevorderen en marteling tegen te gaan?
  3. Bent u bekend met de zaak van Robert Aowyamlik die is gemarteld en gedwongen documenten te tekenen waarin hij bevestigd dat hij zijn zus heeft vermoord?
  4. Bent u bereid om bij de Koerdische autoriteiten aan te dringen op een eerlijk proces voor Robert Aowyamlik, en zo ja op welke wijze wilt u zich hiervoor inspannen?
  5. Welke mogelijkheden ziet u om via de Nederlandse ambassade of het consultaat in de Koerdische regio toe te zien op een eerlijke rechtsgang?
Labels
Buitenlands beleid
Godsdienst en mensenrechten
Godsdienstvrijheid
Internationaal
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Dring aan op eerlijke rechtsgang christenen in Irak''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > september