ChristenUnie wil aanscherping Reclame Code voor alcohol

NB_biertap_alcohol_109493-610donderdag 30 september 2010 16:32

De Reclame Code dreigt volgens de ChristenUnie een dode letter te worden. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Volgens de Reclame Code mag alcoholpromotie niet gericht zijn op jongeren. Hoe kan het dan dat tijdens de huldiging van het Nederlands elftal 165.000 jongeren herhaaldelijk met het merk Heineken zijn geconfronteerd en dat zonder gevolgen heeft kunnen plaats vinden?” De ChristenUnie pleit voor aanscherping van de Code en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Voordewind is geïrriteerd over de dubbele houding van Heineken en NOC-NSF: ,,Zowel Heineken als NOC-NSF melden dat er helemaal geen alcohol meer gedronken zou moeten worden door kinderen onder de 16 jaar. Zij wijzen daarbij terecht op de verantwoordelijkheid van de ouders. Maar dan begrijp ik niets van grote reclame-uitingen rondom de sportvelden of tijdens een grote huldiging.”

Alcoholreclame en sport gaan wat de ChristenUnie niet goed samen, zeker niet als daarmee primair  jongeren worden bereikt. Voordewind pleit voor aanscherping van de Reclame Code op dit punt. Voordewind: ,,Rondom jeugdsport geen alcoholreclame meer.”

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van VWS over alcoholreclame rondom jeugdsport.


 

  1. Kent u het bericht “Vader: Haal bierreclame weg” (Trouw, 28 sept 2010)?
  2. Bent u met mij van mening dat alcoholreclame langs sportvelden die bezocht worden door veel minderjarigen onwenselijk is, nu opnieuw gebleken is dat het bestaande criterium van 25% onvoldoende beschermend werkt?[1] In hoeverre is alcoholreclame langs sportvelden en op de clubwebsite te verenigen met de campagne ‘Geen 16, geen druppel’?
  3. Bent u het met mij eens dat jongeren op en rond het sportveld niet meer geconfronteerd mogen worden met alcoholreclame? Zo ja, bent u bereid om aan te dringen op aanvulling van de Reclame Code met een verbod op alcoholreclame rondom jeugdsport?
  4. Welke concrete resultaten heeft het overleg met de STIVA over de naleving van het 25%-criterium tot dusver opgeleverd?[2]
  5. Met hoeveel zaken krijgt de Reclame Code Commissie te maken waarbij het gaat om reclame op een plek waar minstens 25% minderjarigen zijn? Bent u van mening dat er effectief wordt opgetreden tegen dergelijke overtredingen, aangezien er nog nooit een sanctie is toegepast met betrekking tot het 25%-criterium? Zo ja, op welke manier?
  6. Welke aanvullende maatregelen op het 25%-criterium kunnen worden genomen om te voorkomen dat grote groepen jongeren bij grote evenementen geconfronteerd worden met alcoholreclame, aangezien u hebt erkend dat het 25%-criterium niet toereikend is dit te voorkomen?[3]

 


[1] Antwoorden op vragen van het lid Voordewind aan de minister van VWS over promotieactiviteiten van Heineken tijdens de huldiging van het Nederlands elftal (28 sept. 2010)

[2] idem

[3] Idem, vraag 5

Labels
Alcohol
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil aanscherping Reclame Code voor alcohol'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > september