De kaderschool groeit en breidt uit

uitsnede 0763 open dag twee mensen in klasdinsdag 05 oktober 2010 12:41

Met veel plezier en dankbaarheid kijken de coördinatoren Opleiding, Annerieke Pruim en Rieke Elsenbroek, terug op het seizoen 2009-2010. Ze mochten in 32 cursussen 422 cursisten begroeten. Het vorige seizoen waren er 309 cursisten die 31 cursussen bezochten. De belangstelling voor de kaderschool groeit.

Hoe verklaren jullie die toename in het aantal cursisten?
Annerieke: “Ik zie een duidelijk verband met de gemeenteraadsverkiezingen. De cursus ‘Welkom in de raad’ bereidt kandidaten voor op het raadslidmaatschap. Op verschillende plaatsen in het land is deze cursus gevold door in totaal 75 mensen. Ook trainingen zoals ‘Debatteren voor lijsttrekkers’ en ‘Onderhandelen’ werden goed bezocht.”

Zat de groei vooral in het aantal toekomstige raadsleden?
Rieke: “Je merkt dat in zo’n periode ook bij leden zonder politieke functie de politiek meer leeft. Cursussen over de uitgangspunten van de ChristenUnie en de Verdiepingscursus christelijk-sociale politiek trokken veel belangstelling.”

Wat heeft de kaderschool in het nieuwe seizoen te bieden?
Annerieke: “Politiek is altijd actueel. Ook op het moment dat er geen verkiezingen zijn gebeurt er van alles. Het is interessant om je te verdiepen in de achtergronden zodat je de discussies beter kunt analyseren. Hierbij helpt bijvoorbeeld de cursus ‘Het huis van Thorbecke”, die je meer inzicht geeft in staatsrechtelijke verhoudingen.”

Wat is er nieuw in het aanbod?
Rieke: “Cursussen die kandidaten voorbereiden op de Statenverkiezingen in 2011, en Thema-avonden waarbij een deskundige een onderwerp uitdiept en praktisch maakt. En ook nieuw is de ‘Masterclass christelijk-sociaal denken en doen’. Dit is een intensief leertraject voor Hbo-plussers met ambitie. Door het grote aantal positieve reacties merken we dat dit echt in een behoefte voorziet. Er zijn veel meer sollicitanten dan we kunnen plaatsen. We denken er over na hoe we ons aanbod in de diepte kunnen uitbreiden.”

Labels
Opleidingscentrum
Talent

« Terug

Nieuwsarchief > 2010 > oktober