Containercellen horen niet bij Nederland

containercellen bonairedonderdag 04 november 2010 17:00

De ChristenUnie wil dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, af ziet van het plan om containercellen te plaatsen op Bonaire. Teeven wees eerder dit verzoek af. Ortega-Martijn: “Misschien moet de staatssecretaris de containercellen maar eens met eigen ogen zien. Wellicht dat hij zo overtuigd raakt van het inhumane karakter ervan. Zulke cellen horen niet thuis in Nederland.”

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft dat schriftelijk opnieuw gevraagd aan staatssecretaris Teeven na het zien van beelden van de containers.

Kamerlid Ortega-Martijn vindt het vreemd dat er kennelijk met twee maten gemeten wordt binnen Nederland. “Bonaire is sinds 10 oktober officieel een Nederlands openbaar lichaam. Zulke containercellen hebben we niet in Nederland. Waarom kan dat dan wel op Bonaire”, vraagt ze zich af.

In een vervolg op eerdere schriftelijke Kamervragen en antwoorden daarop, heeft Ortega nieuwe vragen gesteld, nu zij op internet beelden heeft gezien van de containercellen (http://indymedia.nl/nl/2010/10/70481.shtml) . Ze wil van de staatssecretaris weten of deze foto’s stroken met de werkelijkheid. Als dat zo is, wil ze weten hoe de staatssecretaris dit ontwerp kan rijmen met de mensenrechteneisen voor detentie.

---------------------------

Vragen* van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie)aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken over het plaatsen van containercellen op Bonaire.

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht en de bijbehorende afbeeldingen van de op Bonaire te plaatsen containercellen[1]?
  2. Geven de afbeeldingen een waarheidsgetrouw beeld van de geplande containercellen op Bonaire, zo nee kan dan worden aangegeven hoe de geplande cellen er in werkelijkheid uitzien?
  3. Klopt het bericht dat dit cellenblok in het midden van het centrum van Kralendijk wordt geplaatst op het terrein van bestaande Huis van Bewaring aangrenzend aan het lokale politiebureau, zo ja wat zijn daarvan de consequenties voor het open karakter van de cellen?
  4. Klopt het dat dit complex zichtbaar is vanaf de openbare weg en dat er gezien het open karakter van de cellen communicatie mogelijk is tussen gedetineerden en mensen op de openbare weg. Zo ja, op welke wijze wordt enerzijds de privacy van de gedetineerden gerespecteerd en kan anderzijds worden voorkomen dat ongewenste communicatie van buitenaf met gedetineerden plaatsvindt, dan wel zelfs ongewenste zaken binnen komen ?
  5. Klopt het dat de buitenmuur, die naar verluidt 5,5 meter hoog is de beoogde natuurlijke ventilatie van de cellen door de normaal altijd heersende noordoostelijke wind vrijwel teniet zal doen? Zo ja, staat de te verwachten hoge temperatuur in de cellen op gespannen voet met de eisen die aan een humane detentie behoren te worden gesteld?
  6. Op welke wijze wordt voorkomen dat er ongedierte en nachtelijke muggen in de cellen komt nu er sprake is van een ‘open’ cellen (dus traliewerk aan de voorzijde) en is dit passend met het oog op het recht op een fatsoenlijke detentie?
  7. Betekent uw verwijzing naar cellencomplexen elders in de Cariben dat de behandeling van gevangenen op Bonaire op één lijn gesteld wordt met de behandeling van gevangenen elders in een Latijns-Amerikaans land? Zo nee waarom hanteert u dan niet de in Nederland gebruikelijke normen voor het opsluiten van gedetineerden en zorgt u niet voor een gelijke behandeling van alle Nederlandse gedetineerden?
  8. Bent u bereid om zelf op Bonaire de situatie in ogenschouw te nemen en af te zien van het plaatsen van deze containercellen en over te gaan tot het inrichten van een humane detentie-inrichting, zo nee op welke wijze gaat u dan rekening houden met de zorgen die er zijn omtrent een humane wijze van detentie?

 *Deze vragen zijn een vervolg op de Kamervragen van 2 november 2010 van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) over het plaatsen van containercellen op Bonaire.(2010Z13547)

(Foto via Twitter van Han de Bruijne)

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Containercellen horen niet bij Nederland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > november