Slob: investeer in toekomst binnenvaart

binnenvaart_610vrijdag 05 november 2010 14:05

Tweede Kamerlid Arie Slob noemt het advies van de binnenvaartambassadeur de heer Verberk ‘pittig’. Slob:,,Het pleidooi voor meer samenwerking in de binnenvaartsector ondersteun ik. Maar er moet blijvend plaats zijn voor het familiebedrijf dat juist zo kenmerkend is voor de binnenvaart.”

Slob gaat de commissie voorstellen een hoorzitting met de binnenvaartsector in de Tweede Kamer te organiseren om het rapport met hen te bespreken. Slob kan zich voorstellen dat niet iedereen binnen de sector blij is met het rapport: ,,Sommige conclusies zijn hard. Ik ben erg benieuwd naar de reacties van schippers zelf.”

De ChristenUnie steunt de aanbeveling van de binnenvaartambassadeur dat de sector moet worden versterkt om de crisis goed door te komen. Slob: ,,We moeten voorkomen dat de files op de weg toenemen door een tekort aan binnenvaartcapaciteit.” Het Kamerlid heeft vandaag een amendement ingediend om op de begroting 500.000 euro beschikbaar te stellen voor de komende twee jaar omdat er op de begroting nog geen geld is gereserveerd voor de uitvoering van de adviezen.

Met het budget uit het amendement kan volgens Slob in 2011 worden geïnvesteerd in de noodzakelijke structuurversterking, samenwerking en innovatie in de sector. Slob: ,,Zo kan er zoals geadviseerd een prijsindex worden ontwikkeld voor vergroting van de markttransparantie, kan onderwijs en scholing worden verbeterd en kunnen knelpunten in het containerachterlandvervoer worden opgelost.”

De ChristenUnie zal tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu de minister vragen naar de lange termijn betrokkenheid van het Rijk bij de binnenvaartsector. Het is volgens Arie Slob opvallend dat de rijksbijdragen voor de logistieke efficiëntie voor de binnenvaart de komende jaren fors teruglopen.

Het Rijk investeert nu 5 miljoen per jaar in de sector. Dit gaat onder andere naar het Bureau Voorlichting Binnenvaart. Van dit bedrag blijft volgens de begroting in 2015 slechts 1 miljoen over terwijl er voor spoorvervoer, wegvervoer en zee- en kustvaart per sector meerdere miljoenen per jaar beschikbaar blijven en voor de luchtvaart zelfs 33 miljoen per jaar. Slob: ,,Dit zijn scheve verhoudingen. Minister Schultz moet de binnenvaartsector niet vergeten.”

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Slob: investeer in toekomst binnenvaart'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > november