Zorgleerlingen en leraren dupe van bezuinigingen

20101109-petitie-passend-onderwijs-voordewind-33woensdag 10 november 2010 10:19

Het Kabinet plaatst schoolbesturen, leraren en begeleiders in het onderwijs in een onmogelijke positie met de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van 300 miljoen euro. Tweede Kamerlid Joël Voordewind zal dit aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling van Onderwijs en vragen om een verzachting van de bezuinigingen. “Deze bezuinigingen leiden onherroepelijk tot een vermindering van onderwijskwaliteit en tot extra druk op het reguliere onderwijs en de leraar.”

Volgens Voordewind zijn de onderwijsbezuinigingen een gevolg van een gebrek aan hervormingen op andere terreinen. De ChristenUnie koos in het verkiezingsprogramma juist voor een netto investering van 750 miljoen in onderwijs. Dat zou onder meer besteed moeten worden aan extra onderwijspersoneel, voor bijvoorbeeld begeleiding in de klas.

Voordewind: “De grote vraag is: dring je met deze bezuiniging nu een zorgbehoefte terug, zoals het kabinet stelt, of negeer je de zorgbehoefte van leerlingen? Ik weet het antwoord wel. Deze bezuiniging zorgt voor meer schooluitval. Het geld dat je nu denkt te bezuinigen moet je straks investeren in terugkeer naar school. Die rekening kan nog hoger uitpakken.”

De ChristenUnie vreest bovendien dat scholieren met dyslexie of dyscalculie hard getroffen zullen worden door de bezuiniging op passend onderwijs. “Onlangs hebben we met minister Van Bijsterveldt afgesproken dat hun begeleiding zou verbeteren. Ik ben benieuwd of die toezegging nu standhoudt.” De ChristenUnie is wel blij met de extra aandacht die hoogbegaafde leerlingen krijgen door het nieuwe kabinet.

Voordewind zal vragen naar verzachting van de bezuiniging. “Zowel de leraren als de scholen zitten niet te wachten op een prestatiebonus, als de bonus betaald moet worden door bezuinigingen op de zorg voor de meest kwetsbare kinderen.” Met de prestatiebeloning zal een bezuiniging van deze omvang niet opgevangen kunnen worden, stelt Voordewind. Hij hoopt daarom dat de Kamer in zal stemmen met zijn voorstel voor een onderzoek naar de effecten van de bezuiniging door de Evaluatie- en Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO).

Bevolkingskrimp
Voordewind vraagt ook aandacht voor de gevolgen van bevolkingskrimp op het onderwijs. Krimp heeft gevolgen voor de financiële positie van scholen, maar ook op de kwaliteit. Bovendien dreigt in krimpgebieden een monocultuur van openbaar onderwijs te ontstaan als de ontwikkelingen in het basisonderwijs doorgaan. De ChristenUnie vraagt daarom aandacht voor de druk die bijzondere scholen soms ervaren vanuit lokale besturen om te fuseren met openbare scholen, bijvoorbeeld door een fusie binnen een brede school af te dwingen via het huisvestingsbeleid. “Een dergelijke houding is in strijd met de onderwijsvrijheid en perkt de keuzevrijheid van ouders onnodig in. De afweging om te fuseren ligt niet bij de overheid, maar bij schoolbesturen en ouders.”

Onderwijsvrijheid
De ChristenUnie zal dit kabinet opnieuw bevragen of het kabinet garanties af wil geven met betrekking tot de onderwijsvrijheid. Gaat dit kabinet nu de acceptatieplicht voor leraren en leerlingen steunen, ja of nee?

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20101110-moties-voordewind-ocwbegroting7,4 kBapplication/pdfdownload
Labels
Joël Voordewind
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Zorgleerlingen en leraren dupe van bezuinigingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > november