ChristenUnie wil maatregelen starters woningmarkt

huis_te_koop_economie_crisiswoensdag 10 november 2010 17:08

De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de positie van starters op de woningmarkt. Tweede Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Binnenlandse Zaken: ,,Starters zijn de gedupeerden van de woningmarkt die op slot zit door het ontbreken van hervormingsmaatregelen. Laat de minister dit erkennen en komen met maatregelen. Een van die sleutels is het geleidelijk afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters.”

Met name mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 40.000 euro vallen tussen wal en schip. De reden hiervoor is dat sociale huurwoningen voor mensen met een inkomen boven de 33.000 euro op grond van het besluit in het kader van het EU-dossier staatssteun nauwelijks meer bereikbaar zijn en koopwoningen veelal te duur zijn, ook met hypotheekgarantie.

De Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie heeft tijdens de financiële beschouwingen het kabinet gevraagd om een herziene visie op de woningmarkt van zowel koop- als huurwoningen. Deze motie wordt volgende week in stemming gebracht en haalt mogelijk een meerderheid. Ortega-Martijn: ,,Wij willen constructief meedenken met dit kabinet. Het denken kan niet stil blijven staan.”

Schriftelijke vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken over positie van starters op de woningmarkt.

  1. Kent u het bericht “starters op de woningmarkt krijgen het moeilijker”?
  2. Klopt het bericht dat starters met een gezamenlijk inkomen van ongeveer 40.000 euro 20% minder kunnen lenen voor een hypotheek, en zo ja kunt u deze daling nader motiveren?
  3. Hoe past deze maatregel bij een beleid dat koopwoningen ook voor de lagere en middeninkomens bereikbaar moeten zijn, waarvoor de afgelopen jaren de nationale hypotheekgarantie is verhoogd?
  4. Wanneer komt het kabinet met een integrale visie op de woningmarkt met bijzonder aandacht voor de beschikbaarheid en financierbaarheid van woningen voor de lagere- en middeninkomens?
  5. Deelt het kabinet met ons de mening dat nu sociale huurwoningen voor mensen met een inkomen boven de 33.000 euro op grond van het besluit in het kader van het EU-dossier staatssteun nauwelijks meer bereikbaar zijn en koopwoningen veelal te duur zijn, ook met hypotheekgarantie, mensen met een inkomen tussen de 33.000 en 40.000 euro tussen wal en schip vallen? Zo ja, welke maatregel gaat u op korte termijn nemen?
  6. Bent u bereid om het geleidelijk afschaffen van de overdrachtsbelasting te overwegen voor starters op de woningmarkt om toegang te krijgen tot een zelfstandige woning?
  7. Welke maatregelen gaat u nemen om de banken te bewegen hun hypotheekrentetarieven meer in lijn te brengen met de vigerende tarieven van leningen tussen banken?
Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil maatregelen starters woningmarkt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > november