'Bescherm de christenen in Irak'

Joel in Irak Ninevevlaktedonderdag 11 november 2010 14:49

De ChristenUnie wil dat het kabinet zich gaat inspannen voor de bescherming van de christenen in Irak die voorwerp zijn van islamitisch terreur. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Frankrijk toont hoe het ook kan. In plaats van terugsturen toont zij betrokkenheid met de gewonden. Uiteraard kunnen we niet de hele wereld redden, maar dit was een gruwelijke aanslag gericht op een specifieke doelgroep."

Voordewind: "Deze christenen kunnen zich toch al niet verzetten of beschermen en moeten aanslag na aanslag verwerken. Ik heb met eigen ogen gezien tijdens een bezoek hoe christenen het doelwit zijn van islamitische terroristen. Met als uiteindelijk doel een religieuze zuivering van Irak.”

Voordewind vraagt zich af of het niet tijd wordt dat Irakese christenen een veilige zone in Noord-Irak krijgen, zoals de Koerden die nu ook hebben.

 


Kamervragen van de leden Voordewind, Van der Staaij, Van Bommel, Pechtold en Thieme aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister voor Immigratie & Asiel & de Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking inzake de aanhoudende aanslagen op christenen in Irak

 

1. Heeft u kennis genomen van het bericht 'Frankrijk haalt gewonde christenen uit Irak' welke op 8 november jl. verscheen in het Nederlands Dagblad[1]?

2. Heeft u kennis genomen van het bericht 'Weer christenen gedood in Irak' in het Katholiek Nieuwsblad[2] over het feit dat afgelopen zondag twee christenen zijn doodgeschoten? Heeft u voorts kennis genomen van het NOS bericht[3] hedenmorgen ‘Nieuwe aanslagen op christenen Irak'? verschenen op waarbij er tenminste vier mensen zijn overleden na gerichte aanslagen op christenen?

3. Bent u bereid om in samenspraak met uw Franse en Irakese collega's een gedeelte van deze onschuldige slachtoffers tijdelijk op te vangen, zodat zij adequate medische hulp kunnen ontvangen?

4. Bent u tevens bereid na deze reeks van aanslagen te erkennen dat op dit moment christenen een specifiek doelwit vormen voor aanslagen en geweld in Irak. Zo ja bent u vervolgens bereid zich pro-actief in te zetten voor de bescherming en de opvang van de christelijke minderheid in Irak? Zo ja hoe gaat u hier gevolg aan geven. Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid, samen met de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking te bezien of de vele christenen die inmiddels gevlucht zijn naar de Nineveh-vlakte ondersteuning van Nederland en de Europese Unie zouden kunnen krijgen, zodat zij zo snel als mogelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien? Bent u tevens bereid om er bij de Irakese regering op aan te dringen in ieder geval de Nineveh-vlakte beter te beschermen?

6. Bent u bereid, gezien de urgentie van vraag 4, deze vragen uiterlijk op 12 november 2010 te beantwoorden?

Zie ook het bericht ‘IND mag asieladvocaten geen cruciale informatie meer onthouden’ (4 november 2010)

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op ''Bescherm de christenen in Irak''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > november