CU-senator Remmelt de Boer vraagt om actie op de woningmarkt

remmelt-de-boer-100x100maandag 15 november 2010 12:18

Senator Remmelt de Boer wil dat het kabinet komt met een herziene visie op de woningmarkt. Een motie daarover kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. De Boer is blij met deze krachtige uitspraak van de Senaat: ,,De woningmarkt zit op slot door het uitblijven van hervormingen. Dat de senaat uitspreekt dat het denken hierover niet stil kan staan behoort tot haar kerntaak. Het kritisch volgen van kabinetsbeleid.”

De Boer vindt de motie noodzakelijk: ,,Het huidige beleid kost miljarden en zet de woningmarkt op slot. Het is onverantwoord om het denken over hervormingen van de woningmarkt stil te zetten. We kunnen deze rekening niet zomaar doorschuiven naar de toekomstige generaties. Starters ondervinden nu al grote hinder op de woningmarkt.”

De Boer wil voor het einde van 2011 een herziene visie op de woningmarkt zien. Het gaat daarbij om huren én kopen. ,,Het kabinet moet de huidige knelpunten oplossen en het huidige beslag van de hypotheekrenteaftrek op de algemene middelen substantieel verminderen”, zo staat te lezen in de motie.

De motie is ingediend met de steun van PvdA, SP, GroenLinks, D66, PvdD, fractie-Yildirim De Onafhankelijke Senaatsfractie heeft aangegeven de motie a.s. dinsdag tijdens de stemming ook te zullen steunen.

Lees hier de bijdrage van Remmelt de Boer tijdens de Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer.

De motietekst

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende, dat er zowel bij woningbouwverenigingen, als bouwers,

belangenorganisaties, bewoners en bezitters van huizen een stevig draagvlak is voor een

herziening van het huidige beleid inzake de woningmarkt;

 

constaterende dat de huidige wijze waarop de hypotheekrenteaftrek is geregeld hogere

inkomens sterk bevoordeelt;

 

van mening dat ons land is gediend met een goed functionerende woningmarkt, die een

minder groot beslag legt op de algemene middelen;

 

verzoekt de regering om in deze kabinetsperiode, en wel voor eind 2011, te komen met

een integrale herziene visie op de woningmarkt van zowel koop- als huurwoningen,

inclusief de daarbij behorende financiële aspecten, waarbij de huidige knelpunten worden

opgelost en waarbij het huidige beslag van de hypotheekrenteaftrek op de algemene

middelen substantieel wordt verminderd;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

Labels
Eerste Kamer

« Terug

Reacties op 'CU-senator Remmelt de Boer vraagt om actie op de woningmarkt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > november