‘Subsidie vrijwillige mentorschapsprojecten niet zomaar stopzetten’

zorg_handen_610x192woensdag 17 november 2010 14:50

De vrijwillige mentorschapsprojecten kunnen nog ruim een jaar rekenen op overheidssubsidie. In twee jaar tijd zijn projecten met een stimuleringssubsidie opgezet waarbij mentoren wilsonbekwame mensen helpen met beslissingen. Zolang er nog geen nieuwe wetgeving is, zij de projecten van een overbruggingssubsidie afhankelijk. Het kabinet wilde echter de steun stopzetten. Een motie van de ChristenUnie om de steun toch door te zetten is met een Kamermeerderheid aangenomen.

Mensen die door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen, kunnen daarbij hulp krijgen van een vrijwillige mentor. Het gaat vaak om mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke handicap of mensen die in coma liggen. Als zij geen familie hebben die voor hen kan zorgen en helpen met beslissingen, kan een mentor daar uitkomst bieden.

Het voornemen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om geen overbruggingssubsidie te verstrekken tot er nieuwe wetgeving was, zou voor veel mentorschapsorganisaties betekenen dat zij moeten sluiten. “Dat zouden wij heel jammer vinden. Als ChristenUnie vinden we dit vrijwilligerswerk erg belangrijk. We moeten organisaties niet laten omvallen omdat wij verzuimd hebben op tijd wet- en regelgeving rond te hebben”, stelt Esmé Wiegman, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. “Daarom heb ik deze motie ingediend, die met een meerderheid aangenomen is.”

 


De motie van Esmé Wiegman - van Meppelen Scheppink

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ministerie van VWS heeft besloten om mentorschapsprojecten, die twee jaar stimuleringssubsidie ontvangen hebben, geen overbruggingssubsidie (tot de wetswijziging betreffende mentorschap) meer toe te kennen;

overwegende dat de afgelopen jaren met een subsidie is geïnvesteerd in de ontwikkeling van vrijwillig mentorschap voor mensen die wilsonbekwaam zijn;

overwegende de bijzondere betekenis van mentorschap voor de uitoefening van cliëntenrechten, m.n. voor cliënten in de zorg, die niet zelf hun belangen ter zake kunnen waarnemen;

overwegende dat de inzet van vrijwilligers in de zorg van grote betekenis is en stimulans verdient;

overwegende dat de subsidie voor vrijwillig mentorschap wel op de begroting is weergegeven;

overwegende dat Justitie nog een wetswijziging in voorbereiding heeft, die het vergoeden van de kosten door de wilsonbekwame cliënt mogelijk maakt en dat daarmee over ongeveer twee jaar een kostendekkende situatie zal ontstaan voor het vrijwillig mentorschap;

overwegende dat Mentorschap Netwerk Nederland aangeeft constructief overleg te voeren met verschillende betrokken actoren, om het overbruggingsprobleem dat is ontstaan opgelost te krijgen, maar dat dit voor 2011 nog onvoldoende mogelijk is

verzoekt de regering, in overleg met Mentorschap Netwerk Nederland te bezien hoe voor 1-1-2012 met minder snelle afbouw de bemiddeling en begeleiding van het vrijwillig mentorschap kan worden voortgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Wolbert (PvdA), Leijten (SP) en Voortman (GroenLinks).

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Subsidie vrijwillige mentorschapsprojecten niet zomaar stopzetten’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > november