Kabinet steunt ChristenUnie-voorstel doorgang uitstapprogramma’s

prostitutiedonderdag 25 november 2010 17:04

Het voorstel van de ChristenUnie om de uitstapprogramma’s voor prostituees ook in 2011 te financieren krijgt steun van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Tweede Kamerlid André Rouvoet: ,,De dreiging van stopzetting van deze belangrijke programma’s lijkt voorlopig van de baan. Deze vrouwen die onder vaak verschrikkelijke omstandigheden hun werk moeten doen bieden we hiermee ook in 2011 een uitweg."

Rouvoet: "Dit is zonder meer goed nieuws voor organisaties als het Scharlaken Koord, maar zeker voor de vrouwen waarvoor we dit doen en aan wie een gemeente als Amsterdam nú al ‘nee’ dreigde te moeten verkopen.”

Volgend jaar zal de Kamer debatteren over de evaluatie van de uitstapprogramma’s en de kaderwet prostitutie. Ook zal de Kamer spreken over de afspraak uit het regeerakkoord om de prostitutieleeftijd te verhogen naar 21 jaar. Voor het realiseren van deze ambitie is een voldoende aanbod van uitstapprogramma’s cruciaal.

Rouvoet diende zijn amendement in bij de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid. De ChristenUnie verwacht dat alle partijen, die eerdere acties van de ChristenUnie om de uitstapprogramma’s te realiseren hebben gesteund, nu weer die steun zullen verlenen.

Uitstapprogramma's ontwikkelen
In 2008 maakte de ChristenUnie het mogelijk dat 15 miljoen euro beschikbaar kwam voor het ontwikkelen van uitstapprogramma’s. In dat jaar is er ook een ChristenUnie-motie aangenomen waardoor het stimuleren van uitstapprogramma's structureel onderdeel zou worden van het prostitutiebeleid.  Deze motie is nog niet uitgevoerd.

Het leek er op dat men bijvoorbeeld in Amsterdam nu al ‘nee’ moest verkopen aan vrouwen die uit de prostitutie willen stappen en een beroep wilden doen op een uitstapprogramma. Wat de ChristenUnie betreft kan het niet zo zijn dat zodra de ChristenUnie uit de regering verdwenen is, de ontwikkeling van de uitstapprogramma’s wordt stopgezet. Dat zou weggegooid geld zijn. Door dit jaar 2 miljoen beschikbaar te stellen, kan de impuls om de uitstapprogramma’s verder te ontwikkelen worden voortgezet.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de drempel om te stoppen met prostitutie en ander werk te zoeken verlaagd wordt. Nu is dat zeker niet het geval. Dit heeft alles te maken met de dwang of drang door pooiers en loverboys, door gebrek aan opvang en sociale achterstanden, zoals schulden, huisvestingsproblemen en gaten in het cv. Uitstapprogramma’s leveren een belangrijke bijdrage aan het verlagen van die drempel en helpen deze vrouwen aan een nieuwe baan en een nieuwe toekomst.  Bovendien kan zo worden voorkomen dat deze vrouwen in een uitkering terecht komen.

Evaluatie
Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft vorig jaar bij de begrotingsbehandeling aangegeven dat er in juni 2010 een evaluatie van de uitstapprogramma’s zou plaats vinden. Ook gaf hij aan dat het de bedoeling is dat de programma’s doorgaan, zeker de programma’s die goed blijken te werken. De minister onderschreef daarbij de woorden van toenmalig ChristenUnie-woordvoerder Ed Anker dat het zeker niet de bedoeling is dat wij nu laten instorten wat wij hebben opgebouwd om het vervolgens weer op te bouwen. Nu de evaluatie niet, zoals toegezegd, in juni heeft plaatsgevonden, mag dat geen reden zijn om het voortbestaan van de programma’s in gevaar te laten komen. Het gaat de ChristenUnie er dus om de ontwikkeling van de uitstapprogramma’s niet in de kiem te smoren. Voor de lange termijn kan bij de behandeling van de Kaderwet prostitutie worden bekeken hoe de uitstapprogramma’s een blijvend onderdeel van het prostitutiebeleid kunnen zijn. Daar kunnen zeker ook gemeenten een rol in spelen. De actie van de ChristenUnie is er dus niet op gericht om de uitstapprogramma’s perse permanent door het Rijk te laten financieren. Overigens is voor zover bekend de eerdere 15 miljoen euro ook nog niet in zijn geheel besteed. Het verlengen van de Rups-subsidie zal dus (deels) uit het bestaande geld gefinancierd kunnen worden.

Het verder ontwikkelen van de uitstapprogramma’s is ook belangrijk omdat de regering van plan is om, vanwege de vrouwenhandel en vrouwenuitbuiting, de minimumleeftijd voor prostituees te verhogen naar 21 jaar. Een goed plan, maar dat betekent wel dat er een groep jonge vrouwen de hand moet worden gereikt, om te voorkomen dat zij in het illegale prostitutiecircuit terecht komen.

Labels
André Rouvoet
Justitie
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kabinet steunt ChristenUnie-voorstel doorgang uitstapprogramma’s'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > november