Natuurbeleid is geen linkse hobby

Fractieblog-esme07-02-2011 11:42 07-02-2011 11:42

In het najaar heb ik met staatssecretaris Bleker al stevig gedebatteerd over het natuurbeleid en de bezuinigingsplannen die hij heeft afgekondigd. Afgelopen vrijdag en zaterdag is mij weer eens duidelijk geworden hoe desastreus het is als het Rijk, zonder overleg met provincies en gemeenten, eenzijdig dit soort plannen afkondigt.

 Ook met de ChristenUnie valt te praten over mogelijke bezuinigingen en wijzigingen in het natuurbeleid. Maar wat niet vergeten moet worden is dat de afgelopen jaren het natuurbeleid een belangrijke plek heeft gekregen in allerlei integrale gebiedsontwikkelingsplannen. Dit is ingewikkeld jargon voor nieuwe plannen waarin weg- en spooraanleg, waterberging en ruimte voor agrarische bedrijven een plek moeten krijgen. Bij de aftrap van de verkiezingen in mijn provincie Overijssel afgelopen zaterdag werd het me in Kampen bijvoorbeeld duidelijk. De Hanzelijn wordt daar aangelegd en de N50 verbreed. De bypass voor de IJssel moet ook een plek krijgen. Het is de kunst om dit alles voor elkaar te krijgen met respect voor de agrarische ondernemers die daar in dat gebied zitten en de natuur. Op het moment dat Bleker 10 miljoen uit dit hele project trekt, komen juist boeren en natuur in de verdrukking.

Laat ik het beeld maar eens proberen recht te zetten: het gaat in het natuurbeleid dus niet om een keuze voor de boer en tegen de natuur, of andersom. Boer en natuur zijn beide nodig voor het behoud en onderhoud van ons mooie Nederlandse landschap. Eenzijdig afgekondigde bezuinigingen zorgen voor nog grotere onzekerheid bij boeren. Onzekerheid creeëren is het allerslechtste wat je kunt doen. En als iets frustrerend is in tijden van bezuinigingen, dan is het wel dat gedane investeringen in kavelruil en infrastructuur desinvesteringen blijken te zijn, omdat plannen niet verder uitgewerkt en afgerond kunnen worden.

Natuurbeleid is geen linkse hobby en is geen doel in zichzelf. Natuurbeleid is hard nodig om voldoende waterberging te hebben (afgelopen weken is wel weer duidelijk wat wassend water kan aanrichten) en de waterkwaliteit op orde te hebben. Natuurlijk is het noodzakelijk dat er ook op natuurbeleid bezuinigd wordt, ook de ChristenUnie ziet daar mogelijkheden toe, maar ‘daadkrachtige bezuinigingen’ werken uiteindelijk averechts als zij met eenzijdige visie en zonder provinciale en lokale input worden opgelegd.”

Esmé Wiegman

Tweede Kamerlid ChristenUnie

Labels
Esmé Wiegman
fractieblog

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Nieuwsarchief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden