Niet bezuinigen op gehandicaptenorganisaties

rolstoel-61009-02-2011 08:00 09-02-2011 08:00

De ChristenUnie is niet blij met de bezuinigingen bij de Patiënten- en Gehandicapten Organisaties (PGO’s). Tweede Kamerlid Esmé Wiegman brengt dat geluid naar voren tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer: ,,Juist in een periode van een terugtredende overheid en geplande bezuinigingen is een sterke derde partij van patiënten en gehandicapten van nog groter belang. Bezuinigingen op deze organisaties vinden wij dan ook niet passen.”

De ChristenUnie pleit voor een gelijkwaardige behandeling van alle PGO’s. Het Landelijk Platform voor Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz)  en de raad voor Verstandelijk Gehandicapten (VG-raad) proberen al jaren een gelijkwaardige partner te zijn ten opzichte van de grote PGO’s in Nederland. Wiegman: ,,Dit lukt niet wanneer er niet meer geld gaat naar deze platforms. Zeven miljoen aan subsidie voor de PGO’s is nog besteed en wij pleiten er dan ook voor dat deze geoormerkt worden voor projecten in de geestelijke gezondheidszorg en voor verstandelijk gehandicapten.“

Kleine PGO’s ondervinden grote moeite bij het voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor projectsubsidie. De ChristenUnie is van mening dat er in het beoordelingskader voor subsidies meer rekening gehouden moet worden met gehandicapten. Wiegman: ,,Neem bijvoorbeeld het Dovenschap, een organisatie die noodgedwongen moet inperken tot nog maar 0,5 fte voor het behartigen van de belangen van dove mensen. Dat deze organisatie geen subsidie ontvangt is deels te wijten aan het beoordelingskader dat weinig rekening houd met mensen met een handicap.“

Labels
Esmé Wiegman
Tweede Kamer
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Niet bezuinigen op gehandicaptenorganisaties'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden