ChristenUnie teleurgesteld in reactie Donner bijzonder onderwijs

20100224_GMR_AMS_ROUVOET-2012-02-2011 09:29 12-02-2011 09:29

De ChristenUnie vindt het teleurstellend hoe CDA-minister Donner deze week antwoordde op een schriftelijke kamervraag van de PVV of hij de visie deelt dat een christelijke school altijd het dragen van een hoofddoek moet kunnen verbieden als de school vindt dat dit in strijd is met de grondslag van de school. Minister Donner antwoordde dat hij deze visie niet deelt. Donner stelt dat de vrijheid van onderwijs primair het geven van onderwijs betreft. Bijzondere scholen kunnen wel eisen stellen ten aanzien van de deelname aan het onderwijs mits deze nodig zijn voor de verwezenlijking van hun grondslag en ze een consistent beleid voeren ter handhaving van die grondslag.

André Rouvoet tijdens een campagneavond in Goes: ,,De ChristenUnie vindt dat er altijd ruimte moet zijn voor christelijke scholen om het dragen van een hoofddoek te verbieden als dit voortvloeit uit de christelijke identiteit van de school. Een school moet daar natuurlijk wel consequent in zijn en serieus werk invulling geeft aan die identiteit.” Dat is ook het uitgangspunt van de Commissie Gelijke Behandeling. “Donner gaat onnodig aan de verkeerde kant van de boot hangen. ‘Ja, mits’ wordt bij Donner een ‘nee, tenzij’. Donner had moeten gaan staan voor de ruimte voor het christelijk onderwijs. Hij had hier de woorden uit het regeerakkoord waar kunnen maken, dat aan de vrijheid van onderwijs, zoals gewaarborgd door artikel 23 van de grondwet, niet wordt getornd. Zelfs de commissie gelijke behandeling is ruimhartiger dan deze minister.”

Labels
André Rouvoet
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden