Schultz, neem snel besluit over Hoekse Lijn

1010872.JPG04-03-2011 14:49 04-03-2011 14:49

ChristenUnie Tweede Kamerlid Arie Slob wil dat minister Schultz snel een besluit neemt over de Hoekse Lijn tussen Rotterdam en Hoek van Holland. “Er wordt nu al meer dan vijf jaar gesproken over deze lijn. Er is nu al zoveel vertraging dat de regio zelfs opnieuw moet gaan aanbesteden. De minister moet de regie pakken zodat de reiziger snel een beter OV-product krijgt!”

Stadsregio Rotterdam wil de Hoekse Lijn bij Schiedam graag koppelen aan het metronet. “De frequentie voor reizigers gaat dan omhoog, er komen nieuwe stations in Maasluis en bij Hoek van Holland Strand, en er ontstaan directe verbindingen met het centrum van Rotterdam. Door al deze verbeteringen wordt 30 tot 60 procent reizigersgroei verwacht”.

Volgens het Kamerlid woedt er achter de schermen een discussie over het goederenvervoer op deze lijn. “Er rijden per dag een paar goederentreinen en daarom wil ProRail het beheer van de spoorlijn niet overdragen aan de RET zoals eerder wel gebeurd is met Randstadrail”. Ook als er metro’s gaan rijden kunnen deze goederentreinen echter volgens de ChristenUnie gewoon blijven. Slob: “De minister moet deze knoop ontwarren.”

Schiedam Kethel
Het Kamerlid ziet nog een voordeel van de koppeling aan het metronet. “Hierdoor komen er extra sporen vrij tussen Rotterdam Centraal en Schiedam wat zorgt voor meer capaciteit voor de treinen richting Den Haag. Ik hoop dat dan ook eindelijk de discussie over het nieuwe station Schiedam Kethel over is. Dat station moet gewoon zo snel mogelijk open!”

Arie Slob heeft hierover de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Deelt u op grond van het rapport “Doorkoppeling Hoekselijn – Technische rapportage” en de analyse van het Kennisinstituut Mobiliteit in de Quick Scan naar de markt en capaciteit op de gedecentraliseerde spoorlijnen de regionale verwachting van minimaal 30% reizigersgroei op de Hoekse Lijn bij ombouw van het tracé van hoofdspoor naar metro?
2. Wat is het resultaat van de afspraak uit 2006 tussen u en de Stadregio Rotterdam om de haalbaarheid van de ombouw tot lightrail te onderzoeken.
3. Klopt het dat de ProRail-directie op het standpunt staat dat ze het beheer van de Hoekse Lijn niet wil overdragen? Wat is daarvan de reden?
4. Waarom is er nog geen reactie van u op het verzoek van de Stadsregio d.d. 18 augustus 2010 om de Hoekse Lijn uit het Koninklijk besluit Hoofdspoor te schrappen?
5. Deelt u de mening van de Stadsregio dat voor het behoud van de incidentele goederentreinen het niet noodzakelijk is dat de Hoekselijn “hoofdspoor” blijft en dat dit verzoek past binnen de nieuwe wet op Lokaal Spoor?
6. Bent u er van op de hoogte dat het project inmiddels door alle onduidelijkheid sterk is vertraagd waardoor de exploitatieconcessie voor heavyrail door de Stadsregio Rotterdam per december 2012 opnieuw aanbesteed dient te worden?
7. Deelt u de mening dat met het project een kwaliteitssprong van het regionale OV in de zuidvleugel wordt bereikt en bent u bereid voor de zomer een besluit te nemen over het verzoek van de Stadsregio Rotterdam zodat de lijn in 2015 geschikt kan zijn voor een metrodienst met behoud van het bestaande goederenvervoer?
8. In hoeverre dragen de sporen tussen Rotterdam en Schiedam Centrum - die bij koppeling aan het metronet beschikbaar zouden komen – bij aan de robuustheid van de dienstregeling op de corridor Den Haag-Rotterdam?
9. Deelt u de mening dat het beschikbaar komen van deze sporen de realisatie van station Schiedam Kethel eenvoudiger maakt? Zo nee, waarom niet?
10. Bent u op de hoogte van het feit dat de ombouwkosten van de Hoekse Lijn ca. € 250 miljoen bedragen en de Stadsregio voornemens is dit (grotendeels) vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) te financieren?

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Schultz, neem snel besluit over Hoekse Lijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden