Rouvoet: onderwijs over Holocaust in strijd tegen antisemitisme

holocaust_memorial_berlijn09-03-2011 14:59 09-03-2011 14:59

De ChristenUnie wil dat lerarenopleidingen aanstaande leerkrachten beter toerusten om onder moeilijke omstandigheden de Holocaust aan de orde te stellen tijdens lessen. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf geschiedenisdocenten in de vier grote steden de Holocaust niet of nauwelijks ter sprake brengt omdat islamitische leerlingen daar moeite mee hebben.

Fractievoorzitter André Rouvoet: ,,In Nederland moet iedere leerling weten welke verschrikkelijkheden Joden te lijden hebben gehad in de periode 1940-1945.” De ChristenUnie heeft hierover een motie ingediend. Minister Donner liet het oordeel hierover aan de Kamer.

Verder  vindt de ChristenUnie dat er een oplossing moet komen voor de hoge beveiligingskosten die de Joodse gemeenschap opbrengt voor haar scholen. Joodse onderwijsinstellingen vragen een hoge ouderbijdrage omdat de beveiliging van hun gebouwen en leerlingen veel geld kost. Om veel Joodse scholen staan hekken en zijn particuliere beveiligingsdiensten actief. De scholen hebben, evenals synagogen en Joodse culturele instellingen, te maken met antisemitische uitingen en bedreigingen.

Rouvoet: ,,Het is onterecht dat de Joodse gemeenschap zelf deze kosten moet betalen. Het waarborgen van de veiligheid van burgers behoort tot de kerntaken van de overheid. Minister Donner van Binnenlandse Zaken moet daarom in overleg treden met de Joodse gemeenschap en gemeenten. In dat overleg moet een oplossing worden gezocht voor deze onevenredig hoge beveiligingskosten.”

De door de ChristenUnie ingediende moties:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat kennis van de Holocaust belangrijk is in de strijd tegen antisemitisme en een goede behandeling van de Holocaust op scholen daarom van groot belang is,

constaterende, dat uit onderzoek blijkt dat één op de vijf geschiedenisdocenten in de vier grote steden weleens heeft meegemaakt dat hij of zij de Holocaust niet of nauwelijks ter sprake kon brengen, omdat vooral islamitische leerlingen er moeite mee zouden hebben,

van mening, dat leraren en scholen toegerust moeten zijn om, juist daar waar onaangepast gedrag van leerlingen tot problemen leidt, de Holocaust op een goede manier ter sprake te brengen en alle leerlingen te onderwijzen over dit belangrijke thema,

verzoekt de regering in gesprek te gaan met de lerarenopleidingen over de plaats van de Holocaust in het onderwijs en in de opleidingen, vanuit de ambitie dat elke leraar voldoende toegerust is om ook onder moeilijke omstandigheden de holocaust te behandelen op een wijze die recht doet aan het onderwerp en de Kamer over de uitkomsten te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Joodse scholen, culturele instellingen en synagogen veelvuldig te maken hebben met antisemitische uitingen en bedreigingen,

constaterende, dat Joodse onderwijsinstellingen zich genoodzaakt zien een forse ouderbijdrage te vragen, teneinde de veiligheid van leerlingen te kunnen waarborgen,

overwegende, dat het waarborgen van de veiligheid van haar burgers behoort tot de kerntaken van de overheid,

verzoekt de regering in gesprek te gaan met Joodse (onderwijs)instellingen en gemeenten teneinde tot een oplossing te komen voor de onevenredig hoge beveiligingskosten van deze instellingen en de Kamer over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.


 

 

 

Labels
André Rouvoet
Onderwijs
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden