Geen verkiezingen op biddag 2014

verkiezingendonderdag 10 maart 2011 14:20

Dat het niet altijd nodig is veel woorden te gebruiken in de politiek, bewees minister Donner van Binnenlandse Zaken bij de beantwoording van Kamervragen over de geplande datum voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Die zou namelijk kunnen vallen op biddag voor gewas en arbeid, had ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega geconstateerd. Zij vroeg de minister of hij die verkiezingen zou willen verschuiven voor de biddag. Zijn antwoord was even kort als krachtig: 'ja'.

De verkiezingsdatum was aanvankelijk vastgesteld op woensdag 5 maart, maar dat zou samenvallen met het katholieke carnavalsfeest. Minister Donner had zich al bereid getoond uit te wijken naar een andere datum. De ChristenUnie attendeerde hem daarom ook op de biddag die op de woensdag erop (12 maart) valt. Donner is ook bereid met het protestantse bevolkingsdeel rekening te houden, die op deze dag naar de kerk gaat om te bidden.

De vragen en antwoorden

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het bericht ‘gemeenteraadsverkiezingen 2014 verplaatst wegens carnaval’

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Bent u zich ervan bewust dat de tweede woensdag van maart in 2014, dus de week na de oorspronkelijke datum van 5 maart, de biddag voor gewas en arbeid is? Deelt u de mening dat het niet wenselijk is de verkiezingen op deze dag te houden aangezien een aanzienlijk gedeelte van onze protestantse bevolking deze dag naar de kerk gaat?

Antwoord
Ja.

Vraag 3
Bent u bereid om bij de wijziging van de kieswet hier rekening mee te houden zodat de verkiezingen niet op de biddag voor gewas en arbeid gehouden zullen worden, in lijn met 2006, toen de verkiezingen ook een dag verschoven werden hiervoor?

Antwoord
Ja.

Labels
Cynthia Ortega
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Geen verkiezingen op biddag 2014'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden