Onnodig veel belastinggeld naar verlagen perrons

Station Voorhout23-03-2011 20:11 23-03-2011 20:11

De ChristenUnie is verbaasd dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu meer dan tien jaar heeft gewacht met de aanpassing van de regelgeving omtrent de hoogte van perrons. In 1999 is bij het ministerie al bekend gemaakt dat de Europese normhoogte voor perrons op het hoofdrailnet 76 centimeter is. Tweede Kamerlid Arie Slob: “Ondertussen zijn er veel perrons gebouwd met de verkeerde hoogte terwijl de nieuwe norm bekend was. Nu moeten tot 2030 alle stations worden aangepast wat ongeveer 280 miljoen zal kosten.

Als de normen tien jaar geleden waren aangepast dan was dit bedrag veel lager geweest. Dan hadden we nu niet onnodig veel belastinggeld uit hoeven geven aan het verlagen van perrons.” Slob heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister.

Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de mogelijk inefficiënte uitvoering van de aanpassing van perronhoogtes door ProRail.

 1. Kent u het bericht “Spoor Hilversum moet acht centimeter omhoog”1 en het bericht “ProRail bouwde te hoge perrons; aanpassen kost miljoenen”2?
 2. Klopt het dat het streven naar een normhoogte voor hoofdrailnetperrons van 76cm al in 1999 bij uw ministerie en NS Railinfrabeheer bekend was op basis van het onderzoek COST3353 en waarnaar door uw voorganger ook wordt gerefereerd in de nota naar aanleiding van het verslag bij de concessiewet personenvervoer per trein4?
 3. Herinnert u de brief van uw voorganger uit 2005 over perronhoogten waarin expliciet wordt toegezegd dat “ook lopende perron/station verbouwingen (…) in de prioritering worden meegenomen”5?
 4. Klopt het dat de bouw van het 3e perron in Hilversum in de tweede helft van 2006 is begonnen6?
 5. Deelt u de mening dat de nieuwe norm bij de bouw van het nieuwe perron dus wel degelijk bekend was en dat de kostbare aanpassing van station Hilversum en de overlast die dit geeft voor de reizigers deze zomer voorkomen had kunnen worden?
 6. Klopt het dat er vanaf 2002 circa 20 nieuwe stations zijn gebouwd met de oude perronhoogte van 84 cm? Kunt u aangeven bij hoeveel bestaande stations er sinds 2002 perrons en/of sporen zijn vernieuwd of gebouwd met het verkeerde hoogteverschil van 84 cm?
 7. Wat zijn indicatief de kosten om de hoogte van de perrons van sinds 2002 nieuw gerealiseerde of verbouwde stations aan te passen aan de nieuwe norm, en specifiek voor station Hilversum?
 8. Klopt het dat het nieuwe sprintermaterieel met lage vloer nog nauwelijks rijdt in Hilversum en dat er behoudens de aanpassing van de hoogte van de sporen op korte termijn geen grootschalige infravervanging bij dit station gepland is? Zo ja, waarom wordt de ophoging van de sporen bij Hilversum dan nu al aangepakt?
 9. Wordt bij de planning van de ombouw van de stations voor de aanpassing van de perronhoogte rekening gehouden met:
  1. de daadwerkelijke inzet van het nieuwe sprintermaterieel
  2. vervangingsmomenten van wissels en/of sporen en/of spoorbeveiliging zoals de inbouw van ETCS Level 2
  3. de aanpassingen van perrons voor visueel gehandicapten die thans worden uitgevoerd
 10. Deelt u de mening dat het kosteneffectiever is en minder reizigersoverlast oplevert indien dergelijke werkzaamheden niet als separaat project uitgevoerd worden, maar gebundeld worden met grootschalig infra-onderhoud? Bent u bereid om de landelijke kostenvoordelen hiervan in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren?
 11. Herinnert u zich de toezegging van uw voorganger uit 2006 dat de juridische mogelijkheden worden onderzocht om de bestaande norm op zo kort mogelijke termijn te vervangen door de nieuwe norm van 76 cm7?
 12. Waarom is artikel 4 lid 1 sub e van de Regeling hoofdspoorweginfrastructuur waarin de hoogte van de perrons is geregeld tot op de dag van vandaag niet aangepast en wanneer is dit uiterlijk aangepast?
 13. Deelt u de conclusie dat aanpassing van deze regeling noodzakelijk is ter implementatie van de Betreffende TSI in de nationale regelgeving? Zo nee, kunt u onderbouwen waarom dit niet noodzakelijk zou zijn?

1  Gooi en Eemlander, 14 maart 2011, http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/hilversumplassen/article8093721.ece/Spoor-Hilversum-moet-acht-centimeter-omhoog
2
  Telegraaf, 23 maart 2011
3
  http://cordis.europa.eu/cost-transport/src/cost-335.htm
4
  Kamerstuk 27216, nr. 7, blz. 49, paragraaf 5.9, 15 januari 2001
5
  Kamerstuk 23645, nr. 112, 12 oktober 2005
6
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Hilversum
7
  Kamerstuk 23645, nr. 144, 29 september 2006

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'Onnodig veel belastinggeld naar verlagen perrons'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden