Compenseer binnenvaart voor stremming Rijn

binnenvaart_61024-03-2011 11:33 24-03-2011 11:33

De ChristenUnie is van mening dat er een betere compensatie moet komen voor binnenvaartschippers die een maand niet konden varen door de stremming van de Rijn. Tweede Kamerlid Arie Slob: “Er is sprake van buitengewone omstandigheden. Honderden schippers hebben schade geleden. Juist voor dit soort situaties is er de werktijdverkortingregeling, maar de regering zet deze nauwelijks in”.

In januari vroeg de ChristenUnie al om een regeling voor de getroffen schippers. Volgens minister Kamp was er echter sprake van een normaal bedrijfsrisico waartegen binnenschippers zich konden verzekeren. Slob: “Veel ondernemers hebben door deze afwijzende reactie geen vergoeding aangevraagd. Nu komt minister Kamp alsnog over de brug en geeft 35 ondernemingen een vergoeding uit de WW-pot. De groep gedupeerde schippers is veel groter. Zij mogen echter nu niet meer een aanvraag indienen.”

De ChristenUnie wil dat de minister de werktijdverkortingregeling alsnog openstelt voor alle binnenvaartschippers die te maken hebben gehad met de stremming bij de Lorelei. Het Kamerlid heeft hiervoor woensdag een motie ingediend. Ook is door Arie Slob een motie ingediend om de VERS-regeling, een subsidie voor het duurzamer maken van bestaande binnenvaartschepen, weer in te voeren.


De leden Slob (ChristenUnie) en De Rouwe (CDA) hebben de volgende motie ingediend betreffende een regeling voor getroffen schippers:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

constaterende, dat veel binnenvaartschippers zijn gedupeerd door de langdurige stremming van de Rijn bij de Lorelei van 13 januari 2011 tot 14 februari 2011;

constaterende, dat de regering tijdens het vragenuur van 25 januari 2011 bij monde van minister Kamp heeft aangegeven dat het een zaak van betrokkenen zelf is om zich tegen dit soort calamiteiten te verzekeren;

constaterende, dat de regering alsnog heeft besloten 35 binnenvaartondernemingen een vergoeding uit de werktijdverkortingregeling te geven wegens de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de langdurige stremming van de Rijn bij de Lorelei;

constaterende, dat deze uitkering niet met terugwerkende kracht door andere getroffen ondernemers kan worden aangevraagd en toegekend;

overwegende, dat veel ondernemers geen aanvraag hebben ingediend gezien de eerdere afwijzende houding van de regering;

verzoekt de regering binnenvaartondernemers de mogelijkheid te geven om met terugwerkende kracht alsnog een aanvraag in te dienen voor vergoeding uit de werktijdverkortingregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob
De Rouwe


De leden Slob (ChristenUnie) en Smeets (PvdA) hebben de volgende motie ingediend betreffende het herinvoeren van de VERS-regeling:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 2016 in de binnenvaart een emissienorm gaat gelden die vergelijkbaar is met Euro 6;

constaterende dat die norm slechts te halen is met naschakeltechnieken zoals een katalysator en roetfilter;

constaterende dat deze voor de binnenvaart beschikbare systemen nog zeer onvolkomen en kostbaar zijn en dat de komende 5 jaren alles op alles gezet moet worden om die systemen door te ontwikkelen;

constaterende dat het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (EICB) middels onder andere Milieu Prestatie Contracten (MPC´s) werkt aan deze ontwikkeling zodat niet alleen de nieuwe maar ook bestaande motoren daarmee uitgerust kunnen worden en daarmee grote milieuwinst geboekt kan worden;

constaterende dat de subsidieregeling voor dieselmotoren van binnenvaartschepen (VERS-regeling) is gestopt en daardoor ook de retrofit van motoren vrijwel tot stilstand is gekomen;

verzoekt de regering voor de begroting Infrastructuur & Milieu 2012 een vervolg op de VERS-regeling uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Compenseer binnenvaart voor stremming Rijn'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden