Kamer steunt de ChristenUnie: standaard MIVD consulteren

marine-helikopterwoensdag 30 maart 2011 16:23

De Tweede Kamer heeft in het debat naar aanleiding van de mislukte evacuatiepoging in Sirte (Libië) een motie van de ChristenUnie aangenomen waarin gevraagd wordt de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (MIVD) standaard om advies te vragen bij risicovolle militaire operaties en evacuaties. Tweede Kamerlid Joël Voordewind: ,,Het negeren van de MIVD is een cruciale inschattingsfout gebleken bij de evacuatiepoging van een Nederlander in Libië waarbij drie betrokken militairen werden gevangen genomen. Die les moet getrokken worden en was de reden voor een motie van de Kamer.”

Het Kamerlid vindt dat deze operaties en evacuaties vereisen dat er een uitgebreide risicoanalyse vooraf gaat aan de missies. Voordewind: ,,Beslissingen die worden genomen door de politieke top moeten gebaseerd zijn op benodigde informatie om de veiligheid van mensen te kunnen garanderen. Daarbij moeten de ministers zich bewust zijn van hun optreden en de uitstraling die dat heeft. Daar zijn wel de nodige lessen te trekken.”

De ChristenUnie gaf geen steun aan de motie Timmermans die de wijze van uitvoering van de evacuatiemissie door de betreffende militairen veroordeelde. Voordewind: ,,In het debat is ruimschoots aan de orde geweest dat de politieke top het besluit tot evacuatie op andere wijze had moeten nemen. Daarvoor dragen de ministers de verantwoordelijkheid, die kunnen we niet leggen bij de uitvoerders van dat besluit. De handreiking die de premier deed om de motie zodanig aan te passen dat het kabinet erkende dat de besluitvorming van de politieke top tekort is geschoten, werd door collega Timmermans niet opgepakt. Mijn fractie betreurde dat en zag daarom geen reden om de motie Timmermans alsnog te steunen. De ChristenUnie betreurt eveneens dat de missie mislukte, maar vindt de betrokken ministers daarvoor verantwoordelijk en niet de militairen.”

De motietekst

De Kamer,

constaterende, dat het MIVD-advies bij een mislukte evacuatiepoging in Sirte niet is afgewacht;

overwegende, dat een MIVD-advies had kunnen bijdragen aan een betere informatiepositie over onder andere de veiligheidssituatie;

spreekt uit het wenselijk te vinden dat de regering als standaardprocedure de MIVD consulteert indien er sprake is van risicovolle militaire operaties, zoals bij evacuaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Labels
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > maart

Geen berichten gevonden