ChristenUnie: Stop sluipende bezuiniging spoor

1010725.JPG01-04-2011 14:02 01-04-2011 14:02

De ChristenUnie vindt dat de bezuinigingen op infrastructuur eerlijk moeten worden verdeeld over weg en spoor. In het regeerakkoord is gekozen voor bezuinigingen op de exploitatie en het onderhoud van het spoor terwijl in wegen juist extra wordt geïnvesteerd. Deze week werd echter bekend dat minister Schultz daarbovenop ook bezuinigd op de aanleg van nieuw spoor in de Randstad terwijl ze extra geld beschikbaar stelt voor wegprojecten. Tweede Kamerlid Arie Slob heeft hierover schriftelijke vragen ingediend.

Voor uitbreiding van het aantal treinen op de belangrijkste corridors in de Randstad is 4,5 miljard euro beschikbaar in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. “De minister past ineens geen inflatiecorrectie meer toe waardoor er moet worden gesneden in de plannen”, aldus Slob. De ChristenUnie wil weten waarom de minister eenzijdig deze maatregel neemt. "De minister heeft juist vorige week besloten het budget voor de verbreding van de A6, A9, A10 en A1 rond Amsterdam en Almere vanwege de gestegen bouwkosten met bijna 200 miljoen te verhogen tot 4,4 miljard euro, en mogelijk komt hier nog 1 miljard bovenop omdat er nog veel onzekerheden zijn. Deze wegverbreding is hard nodig, maar de minister moet niet meten met twee maten. Je kunt niet zeggen: de bouwkosten stijgen dus ik plus dat er bij voor de wegen en bij het spoor moeten ze het maar oplossen door projecten te schrappen”.

Het Kamerlid maakt zich vooral zorgen over de bereikbaarheid van Almere over het spoor. “Van de 4,5 miljard is 1,5 miljard beschikbaar voor het spoor naar Almere. Dit was te weinig voor volledige spoorverdubbeling waardoor er nu wordt gekeken naar seinoptimalisatie. Het is nog maar de vraag of hiermee voldoende extra treinen kunnen rijden. Je kunt hier in ieder geval niet verder op bezuinigen. Net als bij de wegenprojecten naar Almere moet er juist geld bij. De treinen puilen nu al dagelijks uit!”


Vragen van het lid Slob (ChristenUnie) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bevriezen van het budget voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en het ophogen van het budget voor wegenprojecten rond Amsterdam.

  1. Kent u het bericht “Rijden zonder spoorboekje gemangeld”[1] en herinnert u zich uw brief over het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere[2]?
  2. Klopt het dat u het voornemen heeft het budget voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer te bevriezen door prijsstijgingen en inflatie niet meer te compenseren?
  3. Geldt deze maatregel ook voor OV-SAAL en/of andere MIRT-projecten? Zo ja, welke?
  4. Kunt u aangeven waarom u deze maatregel overweegt voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, maar kennelijk niet voor alle MIRT-projecten nu u bij het tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere wel hebt besloten tot een budgetophoging van 190 miljoen euro?
  5. Deelt u de mening dat het bevriezen van het budget van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer grote gevolgen heeft aangezien veel investeringen uit dit programma pas over een paar jaar worden gedaan?
  6. Kunt u aangeven wat het bevriezen van het budget voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer betekent in contante waarde 2010 en wat het verschil is met budget in geval er geen sprake zou zijn van bevriezing?
  7. Kunt u uitleggen waarom u bij het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer wel een taakstellend budget hanteert terwijl u bij de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere nog uitgaat van een marge die kan oplopen tot bijna 1 miljard extra investeringen?

[1] Cobouw, 28 maart 2011-04-01
[2] Kamerstuk 31089 nr. 82, 21 maart 2011

Labels
Arie Slob
Tweede Kamer
Verkeer & Vervoer

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > april

Geen berichten gevonden